DOWNLOAD

Soubory ke stažení

Soubory pro tisk českých pravoslavných brožur, modliteb, bohoslužebných knížek a příruček, grafických listů, not...

Na této stránce naleznete soubory s pěkně vysázenými texty, které si můžete stáhnout do Vašeho počítače a doma hned vytisknut na tiskárně k němu připojené. Můžete tak snadno získat grafické listy (ozdobné tisky) nebo brožury s pravoslavnými posvátnými texty v češtině.

Vytištěné grafické listy (s ozdobně provedeným posvátným textem) můžete používat při každodenní modlitební praxi; je starobylou zbožnou zvyklostí listy s citací posvátných textů vyvěsit na stěny svého příbytku a mít je tak často na očích, čímž je mysl křesťana duchovně osvěcována (posvátné texty jsou vlastně ikonou).

Acrobat Reader určený k prohlížení a tisku PDF souborů je zdarma.
Ke stažení ze stránek firmy Adobe:


PDF, audio či video soubory ke stažení umístěné jinde:
LITURGIE. Svatá liturgie - postup: 1.) služebník (příručka pro kněze, vysázeno pro dva formáty knížky: A6 a A5) bilingue; 2.) Angelár (zpěvník pro věřící). To vše najdete zde

ZPĚVNÍK. Hledáte instruktážní audio nahrávky (MP3) k bohoslužebnému zpěvu? Tady to všechno je.
Doplněn sešit notací a nahrávek pro církevně-slovanský zpěv liturgie (2/2016)

MÉDIA. Pátráte-li po filmech o Pravoslaví, pak sem.

Webová stránka s původním českým pravoslavným katechismem (od sv. vladyky Gorazda). Text katechismu v HTML i v PDF.

Služby a modlitby k místním svatým jsou shromážděny zde.K typikonu
Všechny bohoslužebné překlady obsahující i typikonální poznámky jsou zde upraveny, aby korespondovaly s místní tradicí, rozšiřovaly ji, ale zachovávaly ducha střídmosti a přehlednosti. To v praxi znamená:
1. texty jsou v češtině
2. stichiry pro večerní bohoslužbu jsou rozšířeny do plného rozsahu
3. zavedeny jsou kondaky
4. v typikonálních poznámkách k velké večerní se počítá s tím, že se u nás skoro neslouží jitřní (to se musí zohlednit při zpěvu troparů)
5. v typikonálních tabulkách pro řazení troparů a kondaků při liturgii je uplatněna co největší střídmost (proto jsou svátky polyjelejních svatých postaveny na roveň svátků svatých s bděním)


Modlitebník

Modlitební a bohoslužebné knížky

Úplné Modlitební pravidlo ke svatému Přijímání
Obsahuje kánon a všech 10 modliteb před svatým Přijímáním a modlitby po svatém Přijímání včetně zakončení. Znění dříve do češtiny přeložených modliteb je revidováno a případně opraveno.
• Tato zde umístěná sazba je se všemi překladatelskými a dalšími poznámkami (umístěny na konci brožury).
• Od verze 0,9 je už vedena jen jedna mutace délky textu (tj. bývalá „verze B“): rozšířená mutace, v níž jsou v kánonu ke svatému přijímání rozepsány patřičné přípěvy před všechny tropary kánonu (ocení zvláště žalmisté, kteří čtou v chrámu nahlas).
• Nová verze 0,92 ze 10/2009: ve verzi 0,9 (z 6/2009) byly oproti předchozí verzi (0,82 z 6/2006) provedeny spíše jen drobné textové a technické úpravy (upraven i tropar ke sv. Řehoři) a dalších pár drobných úprav provedeno ještě v 10/2009. Poslední verze 0.95 z 12/2010 (změna v znění žalmu 115. a pár nepatrných úprav textu). (Konvence číslování verzí) (10/2009)
Knížka A5. K dispozici jsou dvě mutace kladu stránek.
• Klad stránek vzestupně za sebou: prijimani-w.pdf (183 k) (Technická pozn. o tomto PDF)
• Klad stránek k vytištění brožury: prijimani-broz.pdf (174 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)

Nejdůležitější modlitby
Přeložený arch s nejdůležitějšími modlitbami (začínání obvyklé, kající tropary, Jest v pravdě důstojno, Niceocařihradský symbol víry. Vhodné tam, kde je potřeba aplikovat krátké modlitební pravidlo pro začátečníky.
• Verze 0,3 (Konvence číslování verzí) (stará verze 11/2008)
Oproti starší verzi je ta současná maličko rozšířená
- přidáno vzývání svatých a modlitba ke Kříži (od 5/2014)
Brožura A5
(Jeden tiskový arch - první stranou souboru potiskněte lícovou stranu papíru a druhou stranou souboru potiskněte rubovou stranu a arch přeložte.)
nejdulezitejsi-modlitby2.pdf


Večerní a jitřní modlitby pravoslavné církve.
Úplné modlitební pravidlo slovanského Pravoslaví.
• V předchozí verzi 0,97 (7/2009) bylo oproti ještě starší neoficiálně rozšířené verzi (0,82 z 9/2005) provedeno velké množství textových i technických úprav. Sazba byla s přechodem do nového systému sazby předělána a překladatelské poznámky přesunuty na závěr (čili už nejsou pod čarou na každé stránce jako dříve). Stáhněte si určitě tuto poslední verzi.
• Nyní (10/2012) provedeny ještě některé stylistické úpravy textu:
• Verze 0,98 ze 10/2012 (Konvence číslování verzí)
K dispozici jsou dvě mutace kladu stránek.Brožura A5; 48 str.
Klad stránek vzestupně za sebou: moveji-2012-w.pdf (332 k) (Technická pozn. o tomto PDF)
Klad stránek k vytištění brožury: moveji-2012-broz.pdf (318 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)

Tropary a kondaky čtené na závěr děkovných modliteb po účasti na Božské Eucharistii.
(Řád krátké děkovné bohoslužby, která se koná po Božské liturgii).
• Tyto tropary jsou součástí "Modlitebního pravidla ke svatému Přijímání", kde je nejnovější verze jejich překladu - viz na této stránce zde.
(Jedna stránka)
Sazba ve formátu Acrobat (PDF): zaver-dek.pdf (velikost 69k) (verze 2003; v.2).

„Molitvoslov.“ Modlitebník - církevně-slovansky. Modlitby večerní a jitřní. Akathisty a kánony. Pravidlo ke svatému přijímání.
(Brožura celá v církevně-slovanském jazyku. Psáno cyrilikou.)
Sazba ve formátu Acrobat (PDF) pro tisk brožury: molitvoslov-broz.pdf (velikost 1M) (verze 2011; v. 0.2). (Jak vytisknout z PDF brožuru)

Příprava na svatou Tajinu pokání. Poučení ke zpovědi a pomůcka ke zpytování svědomí.
Zpovědní zrcadlo.
Verze 0,5 z 9/2020 (oproti předchozím mnoho oprav a změn)
K dispozici jsou dvě mutace kladu stránek. (Brožura A5; 16 str.)
Klad stránek vzestupně za sebou: Zrcadlo-w.pdf (90 k) (Technická pozn. o tomto PDF)
Sazba ve formátu Acrobat (PDF) pro tisk brožury: Zrcadlo-broz.pdf (velikost 90 k)
(Jak vytisknout z PDF brožuru)
Z časoslovu. Řád bohoslužeb - postup a typikon

(Obsah bohoslužeb pro službu žalmisty a zpěváků)

Řád (čili pevný postup) liturgie s notacemi
Angelár (zpěvník pro věřící)
• V PDF s brožurou najdete na zvláštní stránce (instruktážní nahrávky k notacím Angeláru najdete tady)

Večerní bohoslužba (s oktoichem pro službu v sobotu večer a v neděli večer).
Revidovaný, opravený a doplněný český překlad z církevně slovanského časoslovu a služebníku celého obřadu svaté večerní bohoslužby (obsahuje kompletní postup služby pro věřící, pokyny z typikonu i poznámky a tiché modlitby pro kněze; včetně světelných modliteb, litije atd.). Připojen je výběr z osmihlasníku (oktoichu) - vše potřebné pro službu velké večerní v sobotu večer a všednodenní večerní v neděli večer - pro všech osm hlasů. V závěru připojena řada výkladových a doplňujících poznámek.
5. vydání (úpravy překladu; výrazné zvláště v litijní ektenii)
• Poslední verze 5,2 (2013 - 2016) (Konvence číslování verzí)
• Nová verze sazby. Upraveno a doplněno (oproti verzi z r. 2013 jen drobná změna v litijní ektenii)

Brožura formátu A5, 64 str.
Verze 5.2 je zde k dispozici v PDF:

Klad stránek pro vytištění brožury: vecerni-postup-broz.pdf (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou: vecerni-postup-w.pdf (Technická pozn. o tomto PDF)

Instruktážní nahrávky k notacím uvedeným v brožuře hledejte zde.
Přidána zkrácená verze brožury - jen pro postup večerní bohoslužby (bez výběru z oktoichu)
Formát A5; 24 stran
Klad stránek pro vytištění brožury: vecerni-jen-postup-broz.pdf (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou: vecerni-jen-postup-w.pdf (Jak vytisknout z PDF brožuru)

Instruktážní nahrávky k notacím uvedeným v brožuře hledejte zde.

Zpěv hymnů na velké večerní bohoslužbě. Neměnné hymny z postupu celé večerní a tři zpívané hymny z každého hlasu (z časoslovu a oktoichu). Zpěvník.
Obsahuje jednak znotované neproměnné součásti večerní bohoslužby a potom notace tří zpěvů pro každý z osmi hlasů: dogmatik, nedělní tropar a propustný bohorodičen.
Text a noty. Notace v první části zdejší (dle hlavního notového sešitu pro večerní bohoslužbu) a v druhé části je notace převzata z Gorazdova sborníku (nápěvy dle tam uvedené notace stichirové i troparové). Závěrečné (tzv. „propustné“) bohorodičny přeloženy do češtiny nově z církevně-slovanského znění. Znění troparů a prokimenů dle Gorazdova sborníku (místy upraveno dle církevně-slovanského) - prokimeny dle valámského nápěvu.
Brožura umístěna v sekci „Oktoich“ - zde

Obřad litijní ektenie a požehnání pěti chlebů, pšenice, vína a oleje.
Určeno pro použití při večerní bohoslužbě. Příručka pro kněze. Praktický maličký formát A6. Klad stránek je připraven pro vytištění brožury.
• Poslední vydání z 2024 (oproti verzi z r. 2016 doplněná litijní ektenie).

Brožurka formátu A6 - 8 str.
PDF s brožurkou (potiskne oboustranně jeden list A4, který se pak v polovině horizontálně roztřihne a obě části se přehnou na formát A6):
litije-broz.pdf (61 k). (Technické poznámky k PDF a návod pro klad stránek k vytištění brožury A6)
Klad stránek vzestupně za sebou:
litije-w.pdf (65 k)

Velké povečeří
Používá se ve všední dny Velkého půstu a v předvečer svátků Narození Kristova a Bohozjevení. Plný český překlad. Všechny žalmy dle LXX. Ostatní modlitby přeloženy či revidovány z csl.
• Od r. 2013 - nová verze - mnoho jazykových úprav, nová sazba, poznámky k službě. Kdo používáte starší verzi, určitě si stáhněte tuto novou.
• Od r. 2015 - pár jazykových úprav
• Verze 0,7 (Konvence číslování verzí) (4/2013)
• Brožura A5 (32 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: poveceri-velke-broz.pdf (157 k). (Technické poznámky k novému typu PDF a návod pro klad stránek k vytištění brožury A5)
Klad stránek pro čtení na monitoru: poveceri-velke-w.pdf (168 k). (Technické poznámky k novému typu PDF s vzestupným kladem stránek A5)

Antifony (na začátek Božské liturgie) pro službu ve všední dny.
Notace dle východního nápěvu (velmi podobné byzantskému)
Určeno pro použití při bohoslužbách. Překlad z církevní slovanštiny.

Verze z r. 2024, notový list A4, přeložením vzniknou čtyři stránky A5

Notový list v PDF: antifony-vsednodenni-notace.pdf

Stejný PDF soubor je spolu s intruktážními audio nahrávkami v MP3 níže (v oddělení not).

Sváteční antifony a blahoslavenství na začátku Božské liturgie (české znění, plný překlad, notace nápěvu dle Gorazdova sborníku)
Zpěvníček s notací. Český pravoslavný překlad plného (nezkráceného) znění antifon. Nápěv 1. a 2. antifony („Dobrořeč, duše má, Hospodinu...“ a „Chval, duše má, Hospodina...“ a „Jednorozený Synu“). Blahoslavenství jsou na známý staroruský nápěv. (Připojeno je i „Pojďte, pokloňme se…“)
Pro vše jsou k dispozici intruktážní nahrávky:
1. antifona - „Dobrořeč, duše má, Hospodinu...“ a druhá polovina 2. antifony „Jednorozený Synu“ (na nápěv 1. hlasu Gorazdova sborníku): 007_Antifona_podle_GS_1_hlas.mp3
2. antifona - „Chval, duše má, Hospodina...“ se zpívá na stejný nápěv jako nedělní tropar prvního hlasu dle Gorazdova sborníku: 026_Tropar_hlasu_1.mp3
3. antifona - Blahoslavenství (na staroruský nápěv): 021_Blahoslavenstvi_cesky_starorusky_napev.mp3
„Pojďte, pokloňme se...“ (jednoduchý „zamenný razpěv“: 200_pojdte-poklon-lit-ned-cz.mp3

Brožura A5, 16 str. (9/2010 - verze: 0,24)

Klad stránek k vytištění brožury: antifony-nedelni-cele-broz.pdf (659 k). (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek pro čtení na monitoru: antifony-nedelni-cele-w.pdf (657 k). (Technická pozn. o tomto PDF)

Při zádušní bohoslužbě. Hlavní hymny pro večerní a liturgii ke službě za zesnulé
S přiloženou notací (dle GS). Určeno pro použití při bohoslužbách. Překlad z církevní slovanštiny.
• Verze 0,4 (Konvence číslování verzí) (2/2016)
• Brožura A5 (10 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: zadusni-broz.pdf (482 k). (Technické poznámky k novému typu PDF a návod pro klad stránek k vytištění brožury A5)
Klad stránek pro čtení na monitoru: zadusni-w.pdf (484 k). (Technické poznámky k novému typu PDF s vzestupným kladem stránek A5)

Prof. P. Kernaševič: Všeobecný typikon Skripta školního typikonu
Obsahujúci bohoslužobný poriadok pravoslávnej Cirkvi na každý rok (slovensky, pro církevně-slovanskou službu)
Prešov, 2001 (podle vydání: Bratislava, 1966)
• A5, 126 str.
Listy vzestupně za sebou: Typikon-slovensky.pdf (1,1 M).

Z oktoichu (čili osmihlasníku)

Tropary, kondaky a prokimeny nedělní (z oktoichu)
Text a noty. Notace dle Gorazdova sborníku (nápěvy pro kondaky jsou dle notace stichir z večerní). Kondaky přeloženy do češtiny nově z církevně-slovanského znění. Tropary a prokimeny dle Gorazdova sborníku (místy jemně upraveny dle církevně-slovanského). Připojeny jsou též "stíšky na alleluja".
• Verze 0,44 (Konvence číslování verzí) (12/2013) -- MNOHO ÚPRAV!
• Brožura A5 (20 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: tropary-kondaky-ned-broz.pdf (339 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou: tropary-kondaky-ned-w.pdf (344 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Instruktážní nahrávky k notacím uvedeným v brožuře hledejte zde.

Večerní bohoslužba (s výběrem z oktoichu pro službu v sobotu večer a v neděli večer).
Je součástí brožury Večerní bohoslužba (první část je postup bohoslužby z časoslovu, druhá část je výběr z osmihlasníku - vše z oktoichu potřebné pro večerní bohoslužbu na osm hlasů v sobotu a v neděli večer).
Brožura „Večerní bohoslužba“ je umístěna v sekci „Časoslov“ - zde.

Zpěv hymnů na velké večerní bohoslužbě. Neměnné hymny z postupu večerní a tři zpívané hymny z vládnoucího hlasu (z časoslovu a oktoichu). Zpěvník.
Obsahuje jednak znotované neproměnné součásti večerní bohoslužby a potom notace tří zpěvů pro každý z osmi hlasů: dogmatik, nedělní tropar a propustný bohorodičen.
Text a noty. Notace v první části jsou zdejší (dle hlavního notového sešitu pro večerní bohoslužbu) a v druhé části je notace převzata z Gorazdova sborníku (nápěvy dle tam uvedené notace stichirové i troparové). Závěrečné (tzv. „propustné“) bohorodičny přeloženy do češtiny nově z církevně-slovanského znění. Znění troparů a prokimenů dle Gorazdova sborníku (místy jemně upraveno dle církevně-slovanského) - prokimeny dle valámského nápěvu.

Opravená a nově vysázená verze 0,4 (Konvence číslování verzí) (2016)
• Brožura A5 (32 str.)
Klad stránek pro vytištění brožury: dogmatiky-broz.pdf (2,2 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou: dogmatiky-w.pdf (2,2 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Instruktážní nahrávky k notacím uvedeným v brožuře hledejte zde.
K notám jsou též instruktážní nahrávky. Pro hlavní sešit základních neproměnných hymnů je nazpívaná instruktáž zde. K pro druhou část brožury, která obsahuje proměnlivé součásti bohoslužy (střídají se podle panujícího hlasu): dogmatik, nedělní tropar (a chystá se i závěrečný, tzv. „propustný“, bohorodičen), je instruktážní zpěv tady (pozor nahrávky nejsou v tuto chvíli přesně dle aktuálního znění textů hymnů; jsou tam místy drobné ochylky, pro nácvik zpěvu to však nevadí).
Z mineje

Tj. služby nepohyblivým svátkům a památkám svatých (včetně akathistů)

Tropary a kondaky svatým (z obecné mineje)
Tropar, kondak a prokimen každé skupině svatých. Určeno hlavně pro použití při svaté liturgii.
Text a noty. Notace dle Gorazdova sborníku (nápěvy pro kondaky jsou dle notace stichir z večerní). Kondaky přeloženy nově z církevně-slovanského znění. Text troparů a prokimenů dle Gorazdova sborníku (místy je znění jemně upraveno dle církevně-slovanského). Připojeny jsou též příslušné prokimeny.
• Verze 0,53 (12/2013)
Brožura A5 (44 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: tropary-kondaky-obec-broz.pdf (696 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: tropary-kondaky-obec-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (695 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Služba ve všední dny a v sobotu
Tropary, kondaky a prokimeny pro sobotní a všednodenní liturgie (v dodatku jsou i všednodenní antifony).
• Brožura s tropary, kondaky a prokimeny, které je typikonem předepsáno zpívat při liturgii ve všední dny a v sobotu. Připojen je i zjednodušený typikon. V dodatku je notace všednodenních antifon. Texty jsou notovány. Pro tropary a kondaky i prokimeny byly použity Gorazdovy nápěvy.
Všednodenní antifony: český překlad s notací pro zpěv dle zajímavého východoslovenského nápěvu (pocházející evidentně z byzantských kořenů). V Řecku se zpívají i v sobotu a v neděli.

Brožura A5, 28 str. 2023-24 (v. 6,1)
Nová verze (upravena notace antifon, typikonální poznámka na 3. str., a nepatrně jeden tropar; mnoho změn v notaci všednodenních antifon, a malá úprava rytmu v r. 2024)

Klad stránek k vytištění brožury: vsedni-den-tropa-kond-broz.pdf (1,7 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: vsedni-den-tropa-kond-w.pdf (1,4 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)

K dispozici jsou starší, amatérsky pořízené, instruktážní audionahrávky pro nácvik použitého nápěvu všednodenních antifon - soubory ve formátu MP3:
1. antifona, 2. antifona, 3. antifona. (V brožuře uváděný notovaný text je v novější variantě než nahrávky; tím vzniklo několik drobných odchylností - pro seznámení se s nápěvem to však nevadí.)
Dále je k dispozici instruktážní audionahrávka pro všednodenní variantu „Pojďte, pokloňme se...“ se staroruským nápěvem, jehož notaci brožura používá. V souboru MP3: Pojďte, pokloňme se....

Obřad svatého Kříže (koná se na svátek Povýšení svatého Kříže a na 3. neděli velkopostní - uctívání svatého Kříže). Připojena je notace posvátných hymnů
Brožura obsahující službu pro večerní a liturgii jednak ke svátku Povýšení svatého Kříže (14. září) a potom ke třetí velkopostní neděli (tzv. Křížová neděle). O těchto dvou dnech se koná obřad uctívání svatého Kříže: vynášení Kříže a klanění se Kříži (a případně i pozdvihování svatého Kříže, které je zde popsáno; s poznámkami o způsobu konání a o historii tohoto obřadu). Připojeny jsou i kající stichiry, které se čtou nebo zpívají při klanění svatému Kříži.
• Oproti dříve zde vystavenému textu o pozdvihování Kříže je toto vydání přepracováno a významně rozšířeno. Součástí brožury jsou noty k těm hymnům, které je potřeba zpívat.
Brožura - formát A5. 34 str.
V. 0,71. (Doplněné a opravené vydání 3/2012; opravena notace byzantského nápěvu troparu svatému kříži - 5/2012) (O instruktážní nahrávce níže)
Klad stránek k vytištění brožury: uctivani-krize-broz.pdf (623 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: uctivani-krize-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (633 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Hymny ke svátečnímu období Narození Páně.
Bohoslužebné hymny ke svátku Narození Krista (vše, co je potřebné ke změnám ve večerní bohoslužbě a na Božské liturgii při chrámové oslavě svátku Narození, jakož i v období předsvátečním a posvátečním.
• Určeno pro použití při bohoslužbách. Překlad z církevní slovanštiny. (Tyto hymny doplňují české bohoslužby na místech, kde jsou v "Gorazdově sborníku" zkráceny.)
Aktuální verze těchto textů je nyní součástí prosincového dílu svátkové mineje (viz druhá část prosincového dílu).
Jednotlivé díly svátkové mineje jsou zde.

Paremije (vybraná starozákonní čtení) k předvečeru svátku Narození Páně..
Určeno pro použití při bohoslužbách. Kompilace kralického a ekumenického překladu (prozatímní znění).
(Mírně opravená verze z 2/2005) (Konvence číslování verzí)
PDF soubor se sazbou na A4: parem-va.pdf (56k) (Technické poznámky k PDF s vzestupným kladem stránek A4)

Služba ke sv. Gorazdovi, biskupu českému a moravsko-slezskému, novému mučedníku.
Kompletní podrobná služba - změny pro všechny velké denní bohoslužby (večerní, jitřní a Božskou liturgii) v den památky sv. Gorazda (4. září). Ve dvou sloupcích jsou obě kalendářní varianty (pro službu podle starého i nového kalendáře). Přílohy s notací (melodie hlasů) a s doplňujícími hymny (např. ke svátku Zesnutí přesvaté Bohorodice, které jsou v tento den také potřeba). Připojen poznámkový aparát. Služba schválena posvátným synodem (u příležitosti kanonizace) a úpravy ve znění troparu a kondaku dle návrhu sboru moravských presbyterů schváleny posvátným synodem v r. 1994. Připojeny 3 ilustrační obrázky (sv. Gorazd).
(Život sv. Gorazda ke stažení zde.)

Významná revize sazby - srpen 2006 - provedeno mnoho jazykových úprav, opraveny značky pro zpěv, v jitřní bohoslužbě doplněny poznámky k postupu bohoslužby, doplněno církevně-slovanské znění troparu a kondaku sv. Gorazda a řada dalších doplňků a úprav. Pro používání si určitě stáhněte tuto novou verzi.
Formát A4. Stran 32.
PDF soubor: gorazd-sluzba.pdf (517 k). (Technické poznámky k PDF s vzestupným kladem stránek A4)

Služba svatým mučedníkům Janu Husovi a Jeronýmu Pražskému (brožura s návrhem služby k liturgickému uctívání kostnických mučedníků)
Večerní bohoslužba, liturgie, tropar a kondak (i s notací).
Velká jazyková úprava hymnů; nové znění troparů a kondaků (6/2015, v 0,71) Brožura A5 (16 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: jan-hus-sluzba-broz.pdf (1,6 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: jan-hus-sluzba-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (1,6 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Sv. Ludmila - akathist a služba (na večerní a při liturgii). Dvě brožury: 1.) služba k liturgickému uctívání sv. Ludmily a 2.) akathist. Obsahuje i krátkou historickou studii. V 2. verzi (2021) akathistu přidána do brožury notace veršů „Raduj se...“ V r. 2023 došlo k úpravě sazby.
List s notací troparu a kondaku je níže.

Služba k svaté mučednici Ludmile
• Obsahuje hymny pro velkou večerní bohoslužbu s litijí a pro liturgii; dále tropary a kondaky k dvěma svátkům sv. Ludmily (i s notací). Připojeno je typikonální zpracování služby sv. Ludmile.
Brožura A5 (24 str.)
Verze 0,95 (2023)

Klad stránek k vytištění brožury: ludmila-sluzba-broz.pdf (500 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: ludmila-sluzba-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (400 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Akathist k svaté mučednici Ludmile (chvalozpěv)
• V poslední verzi přidána na závěr brožury notace veršů „Raduj se...“ na nejjednodušší akafistní nápěv.
Brožura A5 (40 str.)
• Verze 2,4. Významná redakce textu s přidanou notací (2021-23)

Klad stránek k vytištění brožury: ludmila-akathist-broz.pdf (2 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: ludmila-akathist-w.pdf (2 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Akathist ke svatému knížeti Václavu (chvalozpěv)
Autor prot. Marek
Brožura A5 (20 str.) Verze 0,52 (v Brně 10/2020; přepracovaná verze v r. 2023)
Klad stránek k vytištění brožury: vaclav-akathist-broz.pdf (150k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: vaclav-akathist-w.pdf (158 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Sv. Václav - návrh služby (na večerní a při liturgii).
• (Brožura s návrhem služby k liturgickému uctívání sv. Václava; s doplněnými stichirami pro jarní svátek sv. Václava a typikonální poznámkou).
List s notací troparu a kondaku je níže.

Služba ke svatému mučedníku Václavu
• Pro oba svátky - podzimní i jarní
• Obsahuje hymny pro velkou večerní bohoslužbu s litijí a pro liturgii; dále tropary a kondaky k dvěma svátkům sv. Václava (i s notací dle nápěvů Gorazdova sborníku). Připojeno je typikonální zpracování služby sv. Václava.
Verze 0,61 - úprava sazby (2013 - 2023)
Brožura A5 (24 str.)

Klad stránek k vytištění brožury: vaclav-sluzba-broz.pdf (354 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: vaclav-sluzba-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (361 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Sv. Ivan Český - návrh služby (na večerní a při liturgii).
• (Brožura s návrhem služby k liturgickému uctívání sv. Ivana s typikonální poznámkou a notacemi).

Služba k ctihodnému poustevníku Ivanovi
• Obsahuje hymny pro velkou večerní bohoslužbu s litijí a pro liturgii. Připojeno je typikonální zpracování služby sv. Ivana.
• Obsahuje notace troparu, kondaku a prokimenu (dle nápěvů Gorazdova sborníku).
Verze 0,47; kosmetické úpravy sazby (2015 - 2023)
Brožura A5 (20 str.)

Klad stránek k vytištění brožury: ivan-sluzba-broz.pdf (684 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: ivan-sluzba-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (687 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Služba ke světiteli vyznavači Alexiji Karpatskému - překlad služby používané na Ukrajině (hymny na večerní a při liturgii).

Obsahuje hymny pro velkou večerní bohoslužbu s litijí a pro liturgii. Připojeno je typikonální zpracování služby.
• Obsahuje notace troparu, kondaku a prokimenu (dle nápěvů Gorazdova sborníku).
Verze 0,33; kosmetické úpravy sazby (2017 - 2023)
Brožura A5 (20 str.)

Klad stránek k vytištění brožury: alexej-sluzba-broz.pdf (665 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: alexej-sluzba-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (665 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Služba ke svatému knížeti Rostislavovi - nové rozšířené vydání služby vydané ke kanonizaci Rostislava Moravského v r. 1994 (hymny pro službu velké večerní s litijí a při liturgii).

Obsahuje hymny pro velkou večerní bohoslužbu s litijí a pro liturgii. Připojeno je typikonální zpracování služby.
• Obsahuje notace troparu, kondaku i prokimenu (dle nápěvů Gorazdova sborníku) a píseň ke svatému knížeti Rostislavovi.
Verze 0,42 (kosmetické úpravy sazby) (2023)
Brožura A5 (24 str.)

Klad stránek k vytištění brožury: rostislav-broz.pdf (1730 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: rostislav-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (1730 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Služba sv. Orosii - Dobroslavě - návrh textu pro sváteční službu večerní (s litijí) a liturgie.

Obsahuje hymny pro velkou večerní bohoslužbu s litijí a pro liturgii. Připojeno je stručné vyprávění o životě sv. Orosie a typikonální zpracování služby.
• Obsahuje notace troparu, kondaku a prokimenu (dle nápěvů Gorazdova sborníku).
• V roce 2021 byla provedena významná úprava navrhovaných textů a rozšířen text o životě sv. Orosie. V další publikované verzi 0.81 byl text o životě ještě editován a rozšířen, a znění několika stichir upraveno (9/2022). V poslední verzi 0.96 bylo ještě doplněno znění životopisu mučednice (12/2022).
Verze 0,98; kosmetické úpravy sazby (2022-23)
Brožura A5 (24 str.)

Klad stránek k vytištění brožury: orosia-broz.pdf (1 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: orosia-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (1 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Sv. Prokop Sázavský - akathist a služba (na večerní a při liturgii). V jedné brožuře: návrh služby k liturgickému uctívání sv. Prokopa a návrh akathistu. Obsahuje i krátkou historickou studii. Poslední 0.54 verze (2023)

Akathist k sv. Prokopovi spolu se službou k svatému Prokopovi (s připojenou krátkou historickou studií) (vše v jedné brožuře)
• Obsahuje akathist a pak hymny pro velkou večerní bohoslužbu s litijí a pro liturgii.
(V budoucnu plánuji rozdělit akathist a službu do dvou brožur.)
Brožura A5 (60 str.)
Verze 0,54 (7/2023)

Klad stránek k vytištění brožury: prokop-akathist-broz.pdf (4,3 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: prokop-akathist-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (400 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Novomučedníci čeští - tropar a kondak s notací
Nápěvy dle Gorazdova sborníku (moravská verze textu)
• Notový list. Formát A4, 2 stránky (8/2021)
Pouze notový list - 2 str.:
a4-noty-novomucednici-cesti.pdf

SVÁTKOVÁ MINEA. Projekt postupného vydání českého znění rozšířené svátkové mineje.
Obsahuje stichiry, tropary, kondaky a případně i antifony a další hymny potřebné pro liturgickou oslavu svátků (na večerní a liturgii), které se konají v daném měsíci. Ke každému měsíci jsou připravovány dvě brožury: hlavní, což je textová část, a pomocná brožurka - notář - s notací posvátných hymnů, které je při bohoslužbě nutno zpívat.
Svátková minea - ZÁŘÍ - I. díl.
Obsah:
• 1. září – Začátek indiktu, tj. nového roku
• 6. září – Památka zázraku archanděla Michaela
• 8. září – NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
• 9. září – Svatých Jáchyma i Anny
• 13. září – Památka obnovení chrámu Vzkříšení
• 14. září – POVÝŠENÍ UCTÍVANÉHO KŘÍŽE
• 26. září – Zesnutí sv. apoštola Jana
Minea svátková - září (textová část)
Brožura A5 (53 str.), VERZE (10/2012-16) - v. 0,8 (korekturní výtisk) - od r. 2016 opravená verze (hlavně notář)
Klad stránek k vytištění brožury: 09-minea-svatkova-broz.pdf (636 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: 09-minea-svatkova-w.pdf (653 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Minea - září - notář (příloha s notací některých hymnů)
Brožura A5 (38 str.) v. 0,6. (uvedená notace byzantského nápěvu troparu svatému kříži z 5/2012 - o instruktážní nahrávce níže)
Klad stránek k vytištění brožury: 09-minea-sv-noty-broz.pdf (884 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: 09-minea-sv-noty-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (892 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Svátková minea - ŘÍJEN - II. díl.
POZOR - letos pouze provizorní vydání (korekturní výtisk).
Obsah:
• 1. října – Záštita přesvaté Bohorodice
• 11. října – Památka svatých Otců VII. všeobecného sněmu (koná se nejbližší neděli)
• 26. října – Sv. velikomučedníka Dimitrije Soluňského
Minea svátková - říjen (textová část)
Brožura A5 (26 str.) (10/2012) v. 0,3
Klad stránek k vytištění brožury: 10-minea-svatkova-broz.pdf (996 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: 10-minea-svatkova-w.pdf (1004 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Minea - říjen - notář (příloha s notací některých hymnů)
Brožura A5 (11 str.) (10/2012) v. 0,31
Klad stránek k vytištění brožury: 10-minea-sv-noty-broz.pdf (654 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: 10-minea-sv-noty-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (657 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Svátková minea - LISTOPAD - III. díl.
POZOR - zatím pouze provizorní vydání (korekturní výtisk).
Obsah:
• 1. listopad – Svatých divotvorců a nezištníků Kosmy a Damiána
• 8. listopad – Sbor svatého vrchního vojevůdce Michaela a ostatních beztělesných mocností
• 13. listopad – Sv. otce Jana Zlatoústého, archiepiskopa konstantinopolského
• 14. listopad – Sv. apoštola Filipa
• 21. listopad – Uvedení do chrámu přesvaté Bohorodice
• 24. listopad – Svaté velkomučednice Kateřiny
• 30. listopad – Sv. apoštola Ondřeje Prvozvaného
Minea svátková - listopad (textová část)
Brožura A5 (48 str.) (11/2016) v. 0,64
Klad stránek k vytištění brožury: 11-minea-svatkova-broz.pdf (2,8 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: 11-minea-svatkova-w.pdf (2,8Mk) (Technická pozn. o tomto PDF)

Minea - listopad - notář (příloha s notací některých hymnů)
Brožura A5 (26 str.) (11/2011) v. 0,5 - od r. 2016 opravená verze (notář)
Klad stránek k vytištění brožury: 11-minea-sv-noty-broz.pdf (1240 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: 11-minea-sv-noty-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (1247 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Svátková minea - PROSINEC - IV. díl (1. polovina měsíce).
POZOR - letos pouze provizorní vydání (korekturní výtisk).
Obsah:
• 4. prosinec – Sv. mučednic Barbory a Juliány; ctihodného Jana Damašského
• 5. prosinec – Ctihodného Sávy Posvěceného
• 6. prosinec – Svt. Mikuláše Divotvorce
• 9. prosinec – Početí přesvaté Bohorodice ve svaté Anně
• 12. prosinec – Ctihodného Spyridona Divotvorce, episkopa trimyfuntského
Minea svátková - prosinec (1.) (textová část)
Brožura A5 (32 str.) (12/2013) v. 0,31
Klad stránek k vytištění brožury: 12-minea-svatkova-broz.pdf (3,7 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: 12-minea-svatkova-w.pdf (3,7 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Minea - prosinec (1.) - notář (příloha s notací některých hymnů)
Brožura A5 (16 str.) (11/2011) v. 0,3
Klad stránek k vytištění brožury: 12-minea-svatkova-noty-broz.pdf (1,1 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: 12-minea-svatkova-noty-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (1,1 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Svátková minea - PROSINEC - 2. polovina měsíce - Narození Kristovo.
POZOR - letos pouze provizorní vydání (korekturní výtisk).
Obsah:
• Neděle svatých praotců
• Neděle svatých Otců
• 24. prosinec – předsvátek Narození Páně
• 25. prosinec – Narození Pána našeho Ježíše Krista
• 26. prosinec – Sbor přesv. Bohorodice
• 27. prosinec – Sv. apoštola Štěpána
• Sváteční období po Narození Kristově
• Neděle po Narození Páně
Minea svátková - prosinec (2.) - Narození Kristovo (textová část)
Brožura A5 (56 str.) (12/2013) v. 0,4
Klad stránek k vytištění brožury: 12-minea-narozeni-broz.pdf (6,7 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: 12-minea-narozeni-w.pdf (6,7 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Minea - prosinec (2.) - Narození Kristovo - notář (příloha s notací některých hymnů)
Brožura A5 (36 str.) (12/2013) v. 0,4
Klad stránek k vytištění brožury: 12-minea-naroz-noty-broz.pdf (1,3 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: 12-minea-naroz-noty-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (1,3 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Z lednové svátkové mineje: bohoslužba na svátek ZJEVENÍ PÁNĚ (Bogojavlenije)
(Textová část)
Brožura A5, 24 str. (2/2023) v. 0,6
Oproti verzi 0.2 z r. 2017 je revidován překlad a přidány litijní stichiry a stichiry na stichovně pro službu velkého povečeří
Klad stránek k vytištění brožury: zjeveni-broz.pdf (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: zjeveni-w.pdf (Technická pozn. o tomto PDF)

Notace v PDF (příloha s notací některých hymnů - formát tisku A4)


Příloha k lednové svátkové mineji: paremije pro bohoslužbu na svátek ZJEVENÍ PÁNĚ
(Text převzatý z ekumenického překladu s malými úpravami)
Listy A4 (1/2019) v. 0,2

Listy s textem: paremije-THEOFANIE.pdf (formát tisku A4)

(Technická poznámka: V sazbě je při prohlížení na monitoru vedle některých obrázků a notových osnov vidět tenká svislá čára - vpravo vedle obrázku nebo je obrázek jinak poškozen. Jedná se o technickou poruchu FIREFOXU, která se však neprojeví při vytištění PDF souboru na papír z Adobe reader nebo podobného sotware. Tento defekt je tedy patrný pouze při prohlížení na monitoru při zobrazení v internetovém prohlížeči.)

Narození sv. Jana Křtitele: tropar a kondak
Nápěvy dle Gorazdova sborníku
• Formát A4, 1 str.
Pouze notový list:
Jan-Krtitel-narozeni-tropar.pdf

K liturgii na svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ: antifony; tropar a kondak; prokimen. Zpěv místo „Jest vpravdě důstojno“; ke svatému přijímání.
Nápěvy dle Gorazdova sborníku
• Formát A4, 5 str.
Pouze notové listy:
promeneni-antifony-trop-kond-gs.pdf

K liturgii na svátek ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE: antifony; tropar a kondak; prokimen. Zpěv místo „Jest vpravdě důstojno“; ke svatému přijímání.
Nápěvy dle Gorazdova sborníku
• Formát A4, 5 str.
Pouze notové listy:
bohorodice-zesnuti-antifony-trop-kondak.pdf
Žalmy

Kathisma 18. (kapitola z pravoslavného žaltáře - žalmy: 119/120 - 133/134).
Nový český pravoslavný překlad - dle v Pravoslaví používaného znění Bible: LXX. Překladatelské a výkladové poznámky.
• 18. kathisma se používá mj. při velkopostní liturgii předem posvěcených Darů (v české bohoslužbě dle Gorazdova sborníku je čtení kathismy zkráceno na několik veršů). Od března 2003 - nová, opravená verze.
• Formát A4. 8 str.
PDF soubor: kath-18.pdf (195 k). (Technické poznámky k PDF s vzestupným kladem stránek A4)
Z obou triodů

Tropary a kondaky pro neděle přípravné, velkopostní, paschální a svatodušní (z triodu postního a květného).
Text (bez not). Překlad do češtiny. Bez not. Pro zpěv jsou ale v textu umístěny značky (předpokládá se zpěv na melodie dle Gorazdova sborníku).
Dnes už tato brožura prakticky není potřebná. Všechny tyto tropary a kondaky jsou též obsaženy v níže uvedených výběrech z triodu postního a triodu květného; k těmto brožurám jsou tam připojeny i notace.
Verze 0,9 (Konvence číslování verzí) (5/2011)
Brožura A5 (12 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: triod-nedele-tropary-kondaky-broz.pdf (149 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek pro čtení na monitoru: triod-nedele-tropary-kondaky-w.pdf (153 k). (Technická pozn. o tomto PDF)
Z triodu postního

Změny v bohoslužbách v období přípravném a velkopostním (včetně strastného týdne) (bohoslužebná literatura)

Velkopostní večerní postup bohoslužby s přiloženými stichirami z triodu postního
Přehled změn v postupu večerní při bohoslužbě v neděli večer v průběhu Velkého půstu. Připojeny jsou stichiry potřebné k sestavení velkopostní večerní - překlad z triodu. Jednak jsou to kající stichiry (dle osmi hlasů), a pak další stichiry pro večerní z triodu (podle pořadí neděle ve svaté čtyřicátnici), připojeny byly i stichiry mučedníkům a zádušní. V r. 2023 připojena modlitba pro začátek Velkého půstu..
Brožura formátu A5, 28 str.
Verze 3 (úprava jedné stichiry a grafické úpravy)(Konvence číslování verzí) (3/2023)
Klad stránek pro vytištění brožury: vecerni-velkopostni-broz.pdf. (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou: vecerni-velkopostni-w.pdf. (Technická pozn. o tomto PDF)
Klad stránek vzestupně za sebou, ale sazba na stránce posunutá - okraje u hřbetu jsou větší (jinak stejné jako *-w.pdf):

Velké povečeří
Používá se ve všední dny Velkého půstu a v předvečer svátků Narození Kristova a Bohozjevení. Plný český překlad. Všechny žalmy dle LXX. Ostatní modlitby přeloženy či revidovány z csl.
Knížečku s Velkým povečeřím najdete v PDF zde výše (v kapitole Časoslov)

Z triodu postního
Hlavní večerní bohoslužby a liturgie v době velkopostní.
Český překlad bohoslužebných textů
Obsah: výběr z triodu postního pro dobu přípravy k velkému půstu a pro svatou čtyřicátnici
Obsahuje proměnné hymny (stichiry, prokimeny, tropary a kondaky) pro večerní bohoslužby a liturgie nedělní (a v řadě případů i sobotní) v tomto období. Dále proměnné části pro liturgie předem posvěcených Darů.
V poznámkách uvnitř zpěvníku je zmínka, že stichiry mučedníkům (mučedničny) jsou součástí brožury velkopostní večerní - zde.

Triod postní. Díl I.: Od neděle celného a farizeje až do první neděle Velkého půstu
Text i noty. Mutace obsahující v textu notace nejdůležitějších zpěvů:
Brožura A5 (54 str.)
Verze 0,962 (2/2016)
Jazykově i sazebně upravená verze 0,96
Klad stránek k vytištění brožury: triod-postni-I-s-notama-broz.pdf (2,7 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru nebo pro vytištění zvětšeného sešitu: triod-postni-I-s-notama-w.pdf (2,7 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Triod postní. Díl II.: Od 2. týdne velkopostního až k pátku před Lazarovou sobotou

Textová část. Mutace obsahující pouze text:
Brožura A5 (46 str.)
Verze 0,63 (3/2012)
Klad stránek k vytištění brožury: triod-postni-II-broz.pdf (2,1 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru nebo pro vytištění zvětšeného sešitu: triod-postni-II-w.pdf (2,1 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Notář. Mutace obsahující notace nejdůležitějších zpěvů:
Brožura A5 (46 str.)
Verze 0,52 (5/2012)
Klad stránek k vytištění brožury: triod-postni-II-noty-broz.pdf (1,7 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru nebo pro vytištění zvětšeného sešitu: triod-postni-II-noty-w.pdf (1,7 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Brožura Uctívání svatého Kříže, v níž je popsán obřad vynášení a uctívání Kříže, který se koná 3. neděli velkopostní, je zde.

Triod postní. Díl III.: Od Lazarovy soboty, přes Květnou neděli, strastný týden až k Velkému čtvrtku

Textová část. Mutace obsahující pouze text:
Brožura A5 (32 str.)
Verze 0,64 (5/2012) Kdo používáte starší (či ještě neznačené) verze, zahoďte je; toto je zcela přepracovaný překlad, oprav a doplňků je nepřeberně.
Klad stránek k vytištění brožury: triod-postni-III-strastny-tyden-broz.pdf (1,3 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru nebo pro vytištění zvětšeného sešitu: triod-postni-III-strastny-tyden-w.pdf (1,3 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Notář. Mutace obsahující notace nejdůležitějších zpěvů:
Brožura A5 (35 str.)
Verze 0,2 (5/2012)
Klad stránek k vytištění brožury: triod-postni-III-noty-broz.pdf (1 M) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru nebo pro vytištění zvětšeného sešitu: triod-postni-III-noty-w.pdf (1 M) (Technická pozn. o tomto PDF)

Velký pátek a Velká sobota
Velkopáteční bohoslužby: jitřní (se čtením 12ti pašiových evangelií) a večerní (s vynášením pláštěnice). Připojena je i velkosobotní večerní liturgie sv. Basila
Text (bez not). Z triodu postního. Překlad do češtiny. Plné znění (všechny stichiry apod.)

Verze 0,54 (Konvence číslování verzí) (4/2017)
Oproti dávné verzi (0,2x) je změn nesčíslně a připojena je Velká sobota.
A proti předchozí verzi 0,4x je mnoho překladatelských a jazykových úprav.
Oproti verzi z r. 2016 (v. 0,5) jsou jen drobné změny a doplněna je poznámka o sklánění hlav po prosebné ektenii na jitřní.
Brožura A5 (38 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: velky-patek-broz.pdf (260 k). (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou: velky-patek-w.pdf (260 k). (Technická pozn. o tomto PDF)

Velkopáteční jitřní s kompletními notacemi textu
Úplný český text bohoslužby, všechen notovaný dle nápěvů Gorazdova sborníku (zde pouze pašiová jitřní)

Brožura A5 (68 str.) Verze notace 0,22 (4/2017). Text shodný s výše uvedenou textovou verzí 0,54.
Klad stránek k vytištění brožury: velky-patek-jitrni-noty-broz.pdf (1,9 M). (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou (pozor, notace jdou vždy přes dvoustranu): velky-patek-jitrni-noty-w.pdf (1,9 M). (Technická pozn. o tomto PDF)

Velkopáteční večerní a velkosobotní večerní liturgie - notace
Večerní s vynášením pláštěnice na Velký pátek a večerní liturgie sv. Basila na Velkou sobotu.
Notář k výše uvedené textové verzi „Velký pátek a Velká sobota“ (tam je kompletní textové znění). Zde jsou pouze notace bohoslužebných hymnů, které by se měly zpívat. Všechny notace pořízeny dle nápěvů Gorazdova sborníku.

Brožura A5 (21 str.) Verze notovaného textu 0,54 (4/2017). Text shodný s výše uvedenou textovou verzí 0,54.
Klad stránek k vytištění brožury: velky-patek-vecer_so_noty-broz.pdf (1,2 M). (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou (pozor, notace jdou vždy přes dvoustranu): velky-patek-vecer_so_noty-w.pdf (1,2 M). (Technická pozn. o tomto PDF)

Paremije na Velkou sobotu (všechna starozákonní čtení pro liturgii sv. Basila na Velkou sobotu).
Určeno pro použití při bohoslužbách. Kompilace kralického a ekumenického překladu; upraveno dle ruského pravoslavného znění.
Opravená verze zde od 5/2011
PDF soubor, formát A4: paremije-velke-soboty.pdf (123k) (Technické poznámky k PDF s vzestupným kladem stránek A4)

G R E G O R I A N
Zpěvník liturgie předem posvěcených Darů, který jsme na počest sv. Řehoře, papeže římského nazvali „Gregorian“.
Obsahuje plné znění liturgie a zpěvy. Určeno pro žalmistu a zpívající věřící.
Součástí jsou notace (většina dle Gorazdova sborníku; dva večerní hymny jsou dle počeštěných valámských nápěvů, které jsou už k dispozici v PDF i jinde na této stránce; a dvě melodie hymnů speciálních pro tuto liturgii jsou nedávno počeštěné).
Instruktážní nahrávky pro večerní i pro speciální hymny liturgie předem posvěcených Darů jsou na stránce zpěvníku (dole).
Verze 0,73 Od přechozích verzí (0,6x) se kromě drobných textových úprav odlišuje především zařazením notace k hymnu „Světlo tiché“ a přidáním stichir mučedníkům a zádušních do přílohy. (Nepoužívejte nižší verzi než 0,5.) (Konvence číslování verzí) (2/2012)
Brožura A5 (52 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: Gregorian-broz.pdf (1,5 M). (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou: Gregorian-w.pdf (1,5 M). (Technická pozn. o tomto PDF)

Služebník k liturgii předem posvěcených Darů
(Tj. postup bohoslužby pro kněze a diákona, znění služby s poznámkami)
Obsahuje plné znění liturgie, s tichými modlitbami a poznámkami ke službě. Určeno pro sloužící duchovenstvo.
Nová verze 0,73 (Konvence číslování verzí). Oproti verzi 0,7 úprava doplňkových poznámek (5/2015-16)
Brožura A5 (47 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: sluzebnik-lppd-broz.pdf (1900 k). (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou: sluzebnik-lppd-w.pdf (1916 k). (Technická pozn. o tomto PDF)

Z triodu květného

Změny v bohoslužbách v době paschální, popaschální a svatodušní (bohoslužebná literatura)

Doba padesátnice - I. díl. Z triodu květného.
Český překlad bohoslužebných textů
Obsah: Od světlého týdne do opuštění Paschy (tj. do středy 6. paschálního týdne)
Obsahuje stichiry, tropary, kondaky a prokimeny pro bohoslužby večerní a liturgie. Ke všem nedělím a svátkům v tomto období. Změny v bohoslužbách pro celou paschální dobu.

Doba padesátnice I. (textová část)
Brožura A5 (38 str.) (2018) v. 0,65
Klad stránek k vytištění brožury: padesatnice-I-broz.pdf (939 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: padesatnice-I-w.pdf (952 k) (Technická pozn. o tomto PDF)


Doba padesátnice I. - notář (příloha s notací některých hymnů)
Brožura A5 (20 str.) (2018) v. 0,6
Klad stránek k vytištění brožury: padesatnice-I-noty-broz.pdf (692 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: padesatnice-I-noty-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (698 k) (Technická pozn. o tomto PDF)
Doba padesátnice - II. díl. Z triodu květného.
Český překlad bohoslužebných textů
Obsah: Od svátku Nanebevstoupení Páně přes Svatodušní svátky až ke Všem svatým (tj. k 1. a 2. neděli po Padesátnici).
Obsahuje stichiry, tropary, kondaky a prokimeny pro bohoslužby večerní a liturgie. Ke všem nedělím a svátkům v tomto období (včetně trojické zádušní soboty). Obsahuje i postup a modlitby pro svatodušní večerní.

Doba padesátnice II. (textová část)
Brožura A5 (47 str.) (2018) v. 0,75
Klad stránek k vytištění brožury: padesatnice-II-broz.pdf (1033 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: padesatnice-II-w.pdf (1050 k) (Technická pozn. o tomto PDF)


Doba padesátnice II. - notář (příloha s notací některých hymnů dle nápěvů Gorazdova sborníku)
Brožura A5 (34 str.) (2018) v. 0,7
Klad stránek k vytištění brožury: padesatnice-II-noty-broz.pdf (1114 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: padesatnice-II-noty-w.pdf - pozor, notová sazba jde přes dvoustránku (1123 k) (Technická pozn. o tomto PDF)


Poznámka: modlitby pro svatodušní večerní se skláněním kolen jsou jednak ve výše uvedené brožuře „Doba padesátnice II.“ (textová část), a pak jsou též vysázeny do zvláštní brožury pro potřebu duchovních při službě (tenká brožura a velké písmo). Zde:

Seslání Svatého Ducha. Večerní před Svatým Duchem
Bohoslužba se skláněním kolen a modlitbami ke Svatému Duchu. Příručka pro kněze.
Výběr z triodu květného a z kněžského služebníku (postup pro večerní službu)
Český překlad bohoslužebných textů (od verze z r. 2013/2015-2016 některé jazykové úpravy překladu modliteb)
Velké písmo textu modliteb, které se čtou na kolenou.

Brožura A5 (24 str.) (6/2013-2015-2016) v. 0,32 (pár technických poznámek a jazykových úprav)
Klad stránek k vytištění brožury: svatodusni-kolenopreklon-broz.pdf (442 k) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Verze pro čtení na monitoru: svatodusni-kolenopreklon-w.pdf (450 k) (Technická pozn. o tomto PDF)

Z typikonu

Pokyny a poznámky k bohoslužbám

Pravoslavný typikon
Bohoslužebný řád, podle něhož skládá žalmista bohoslužbu dle dne v roce či dle panujícího svátku.
• Slovenský typikon, podle něhož se řídí Pravoslavná církev na Slovensku. Názvy bohoslužeb a odkazy na posvátné hymny, tropary, kondaky stichiry jsou v církevní slovanštině ale v přepisu do latinky (na Slovensku se pro bohoslužebu hojně používá církevně-slovanský jazyk, který vznikl ze staroslověnštiny). Výkladové a poznámkové texty jsou psány slovensky.
Autor: Prof. ThDr. Peter Kernaševič. II. vydání (Prešov 2001). (10/2017)
PDF soubor: Typikon-slovensky.pdf (1,1MB)

Pořádek zpěvu troparů a kondaků po malém vchodu při liturgii.
Listina s konkrétními případy pro různé příležitosti dle pravoslavného typikonu. Uzpůsobeno pro místní zjednodušenou praxi a upraveno pro českou bohoslužbu.
• Pořadí zpěvu troparů a kondaků dle konkrétních příkladů.
• Jeden list potištěný z obou stran. (Starší pomůcka pro žalmistu, zde publikováno 1/2024)
PDF soubor: Tropary-poradek-konkretni.pdf (75k)

Postup zpěvu troparů a kondaků po malém vchodu při liturgii.
Výběr z plného pravoslavného typikonu. Upraveno pro českou bohoslužbu s ohledem na místní tradice.
• Výklad pořadí zpěvu troparů a kondaků. Připojeny konkrétní příklady.
• Ozdobný tisk. Jeden list potištěný z obou stran. (2006-24)
PDF soubor: typikon-postup-trop-kond.pdf (336k)

Postup zpěvu troparů při litiji.
Výběr z pravoslavného typikonu a úprava pro místní poměry. Praxe uzpůsobená pro případy, když se koná jen velká večerní s litijí, bez jitřní (tj. bez bdění). Hlavní tropary z jitřní se musí v takovém případě přenášet do večerní služby.
• Zpěv troparů na velké večerní bohoslužbě po Otčenáši v případě, že se koná litije.
• Ozdobný tisk. Jeden list potištěný z obou stran. (10/2010)
PDF soubor: typik-tropary-litije.pdf (213k)

Trebník

Obřadní příručka

Obřady svaté Tajiny křtu a myropomazání.
Nový a úplný český překlad z církevně slovanského Trebníku celého obřadu svaté Tajiny křtu a obřadů i modliteb souvisejících. Připojeno mnoho výkladových a doplňujících poznámek (v poslední verzi nejsou překladatelské poznámky pod čarou, ale všechny jsou odsunuty dozadu, na závěr brožury). Tomuto textu se dostalo schválení a požehnání od Jeho Blaženstva Doroteje, arcibiskupa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska.
Koncem roku 2002 byla uvolněna poslední (revidovaná a upravená) verze - 4. vydání (z 19. 12. 2002). (V polovině roku 2004 je vyměněna za verzi 4.1, která má jen několik nepatrných úprav a podstatně menší velikost souboru.)
4. vydání - nejnovější česká verze (zřejmě už definitivní)! (v. 4.1) (Oproti nižším verzím - v řádu celých jednotek - opravy a úpravy na několika místech textu a hlavně: překladatelské poznámky přesunuty na závěr brožury, což je pro praktické používání výhodné). Kdo používáte starší než 4. vydání (tj. nižší než v. 4 - označeno v tiráži v závěru brožury) nebo ještě používáte nejstarší verze brožury bez označení čísla vydání, určitě si stáhněte a vytiskněte toto čtvrté vydání.
Ozdobně vysázený text obřadu s kladem listů připraveným pro vytištění brožury je zde k dispozici ve formátu PDF (pro Acrobat Reader).
PDF soubor se sazbou obřadu křtu: krest-broz.pdf (velikost 1657 k).
ZIP archiv tohoto PDF souboru se sazbou obřadu křtu: krest-broz.zip (velikost 315 k). (Technické poznámky ke starému typu PDF a návod pro klad stránek k vytištění brožury A5)

Malé svěcení vody
Úplné znění obřadu malého svěcení vody. Nový překlad. Používá se pro svěcení vody v průběhu roku, mimo svátek Bohozjevení (Theofanie) (6./19. ledna); jedině na tento svátek se koná tzv. "velké svěcení vody". Sazba provedena v ozdobném rámečku na každé straně. Doporučujeme vytisknout na barevný papír (např. bledě modrý). Rukověť pro sloužící. Formát A5 (potištěné papíry A4 se nakonec přeloží napůl a sešijí uprostřed, čímž vznikne kýžená brožura).
Klad stránek pro vytištění brožury: voda-sveceni-male.pdf (451 k). (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou: voda-sveceni-male-w.pdf (461 k). (Technická pozn. o tomto PDF)

Svatá Tajina pokání.
Zpovědní příručka pro kněze. Kromě postupu obřadu této svaté Tajiny obsahuje i některé pastýřské poznámky pro vykonávání svaté Tajiny zpovědi. Praktický maličký formát A6. Klad stránek je připraven pro vytištění brožury. (25.8.2004).
Od 17.9. poopravená verze 1.2 (Konvence číslování verzí) (od 20.11. technicky vylepšen PDF soubor, takže potiskuje celou stránku A4 dvěma exempláři brožury, takže využity jsou obě poloviny tiskového archu.)
PDF soubor obsahuje dvě stejné brožurky formátu A6):
zpoved.pdf (226 k). (Technické poznámky ke starému typu PDF a návod pro klad stránek k vytištění brožury A6)

Svatá Tajina pomazání olejem (tzv. svěcení oleje pro nemocné, soborování)
Z trebníku. Postup bohoslužby pro sedm kněží. Nový (revidovaný) český překlad. Úplné znění. Připojeny rozsáhlé poznámky k obřadu.
Verze 0,62 (Konvence číslování verzí) (3/2016)
Oproti předchozím verzím byla provedena rozsáhlá revize textu - překladu i jazykové stránky (včetně jisté modernizace znění). Upravena byla i sazba. Kdo používáte starší verzi, určitě si stáhněte tuto novou aktualizaci.
Brožura A5 (59 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: soborovani-broz.pdf (414 k). (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou: soborovani-w.pdf (433 k). (Technická pozn. o tomto PDF)

Svatá Tajina sňatku
Z trebníku. Postup bohoslužby svatby. Nový (revidovaný) český překlad. Úplné znění obřadu. Připojeny rozsáhlé poznámky k obřadu.
Nová verze: upraven český překlad (místy lehce modernizován jazyk), připojen text manželského slibu (jak je to místy zvykem) a na závěr připojen postup při začlenění konání svaté Tajiny sňatku do svaté liturgie.
Verze 0,9 (Konvence číslování verzí) (12/2023)
Brožura A5

Dvě verze:
1.) pouze český text

Klad stránek k vytištění brožury: svatba-broz.pdf (48 str.) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou: svatba-w.pdf (48 str.) (Technická pozn. o tomto PDF)
2.) Bilingue - český text paralelně s církevně-slovanským textem (cyrilikou)
Klad stránek k vytištění brožury: svatba-csl-broz.pdf (68 str.) (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou (střídá se levá stránka s CSL zněním s pravou stránkou s CZ zněním): svatba-csl-w.pdf (68 str.) (Technická pozn. o tomto PDF)

Obřad druhého sňatku
Z trebníku. Postup bohoslužby. Český překlad. Úplné znění obřadu. Připojeny rozsáhlé poznámky k obřadu.
Verze 0,3 (Konvence číslování verzí) (9/2022)
Brožura A5
Klad stránek k vytištění brožury: svatba-druha-broz.pdf (36 str., 244 k). (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou: svatba-druha-w.pdf (36 str.; 256 k). (Technická pozn. o tomto PDF)

Panychida
Z trebníku. Postup bohoslužby. Český překlad. Úplné znění obřadu. Navazuje na starší českou tradici způsobu služby panychidy. Součástí služby jsou notace pro zpěv dle obřadu z Gorazdova sborníku.
Verze 0,4 (Konvence číslování verzí) (2/2023)
Brožura A5, 32 str. Pouze český text.
Klad stránek k vytištění brožury: panychida-NOTY-broz.pdf (Jak vytisknout z PDF brožuru)
Klad stránek vzestupně za sebou (pozor notace přechází levé stránky na pravou): panychida-NOTY-w.pdf (Technická pozn. o tomto PDF)
Duchovní čtení. Knížky a brožury

Sv. Ignatios Antiochijský (Bohonosec): O Církvi
Výběr z listů učedníka svatých apoštolů. Sv. Ignatios - biskup mučedník - zemřel přibližně roku 107, byv jakožto křesťan předhozen šelmám v římské aréně za císaře Trajána. Cestou do Říma v poutech psal listy okolním církvím.

Z těchto listů je pořízen výtah - studie o raně křesťanském vnímání jednoty Církve.
Brožura formátu A5. 24 str. (Nová technická úprava PDF)
PDF verze s vzestupným kladem stránek: Ignatios-O-cirkvi-w.pdf (113 k).
PDF verze vysázeného textu pro vytištění knížečky - klad stránek pro tisk brožury):
Ignatios-O-cirkvi-broz.pdf (105 k).

Jana Baudišová: Pravoslavné ikony
Starší práce o pravoslavných ikonách (pochází z počátku 90. let). Toto stručné pojednání si můžete přečíst v HTML na webu Křesťanské orthodoxie na adrese orthodoxia.cz/ikony/ikony_1.htm.

Spor o Darwina
Poznámky ze stejnojmené knihy. Problematika nesrovnalostí Darwinovy teorie. Text těchto poznámek si můžete přečíst na serveru www.orthodoxia.cz.
Brožura formátu A5. (Starší typ PDF)
PDF soubor: darwin.pdf (264 k). (Technické poznámky ke starému typu PDF a návod pro klad stránek k vytištění brožury A5)

Archimandrita Rafail: Pád pyšných
Český překlad knížky vydané Trojicko-sergijevskou lávrou. Stať známé gruzínské osobnosti starce Rafaila (Karelina). Věnováno problematice církevních rozkolů a potažmo otázce jednoty Církve. Zasvěcená studie probírající tento smutný úkaz ve světle svatootcovské teologie a spirituality. Tento příspěvek ke studiu autentické křesťanské eklesiologie jistě zaujme nejen ty, jichž se nějaký rozkol bezprostředně dotýká, ale též všechny, kteří se zajímají o pravoslavný pohled na tak základní a bytostnou vlastnost Církve, jakou je její Božská nedělitelná jednota.
Brožura formátu A5 (60 str.) (19.12.2003 ještě nepatrně upravená v. 1.2; dnes 1.3; 5/2012 - přesázeno v novém systému, místy nepatrné opravy.) (Od 5/2012 nový typ PDF)
PDF soubor se sazbou pro tisk brožury: pad_pysnych-broz.pdf (251 k). (Jak vytisknout z PDF brožuru)
PDF verze sazby s kladem stránek vzestupně za sebou): pad_pysnych-w.pdf (270 k). (Technická pozn. o tomto PDF)

Alexandr Krasnov: Duchovní besedy starce Antonije. Knížka o znameních naší doby a proroctví ruského starce (20.7.2004)
PDF pro vytištění brožury formátu A5 (60 str.) (Starší verze PDF)
PDF soubor s kladem listů pro tisk brožury: antonij.pdf (647 k). (Technické poznámky ke starému typu PDF a návod pro klad stránek k vytištění brožury A5)
PDF soubor s klade stránek vzestupně za sebou): antonij-w.pdf (466 k). (Technické poznámky ke starému typu PDF s vzestupným kladem stránek A5)

Život sv. Gorazda, biskupa českého a moravsko-slezského (4.9.2004)
Pro čtení v chrámu či trapeze v den památky sv. Gorazda.
Brožura formátu A5 (60 str.) (Starší typ PDF)
(Služba sv. Gorazdu ke stažení zde.)
PDF soubor se sazbou pro tisk brožury: gorazd-zitije.pdf (422 k). (Technické poznámky ke starému typu PDF a návod pro klad stránek k vytištění brožury A5)
PDF verze s kladem stránek vzestupně za sebou: gorazd-zitije-w.pdf (433 k). (Technické poznámky ke starému typu PDF s vzestupným kladem stránek A5)

Zázraky naší doby. Athos a konec světa. Tři současné zázraky. Athos - eschatologická esej.
Články této brožury naleznete také samostatně v HTML na webu: www.orthodoxia.cz.
(V původní verzi z 16.2.2007 provedeno několik oprav v drobnotech - verze 0.5 - 5/2009.) (Konvence číslování verzí)
Zde je sazba tohoto textu pro vytištění brožury formátu A5 (60 str.)
PDF soubor s kladem listů pro tisk brožury: tri-divy-athos-br.pdf (315 k). (Jak vytisknout z PDF brožuru)
PDF s kladem listů vzestupně za sebou: tri-divy-athos-w.pdf (323 k). (Technická pozn. o tomto PDF)

Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (spolu s prováděcími předpisy).
Místní církevní ústava schválená a přijatá sněmem zdejší místní pravoslavné církve, který se konal v r. 1999 ve Vilémově na Moravě.
Textový soubor pro MS WORD: ustava.doc (velikost 90k)
PDF: ustava.pdf (velikost 245k)

Zjevení přesvaté Bohorodice v Jižní Osetii.
Dva listy. Původně uveřejněno na weblogu Ambon.
(Tisk na volné listy A4)
Sazba ve formátu Acrobat (PDF): osetie-zazrak.pdf (Technické poznámky k PDF s vzestupným kladem stránek A4)

Ing. et Mgr. Michal Dvořáček, PhD.:
Pravoslavná spiritualita a její praktické příklady
Svatý Kosma Etolský a řečtí osvětitelé 18. stol.
Brožura, 24 str. (Brno, říjen 2014)
(Tisk brožury)
Sazba ve formátu Acrobat (PDF): Sv_Kosma_Etolsky_a_recti_osvetitele.pdf

Ing. et Mgr. Michal Dvořáček, PhD.:
Pravoslavná spiritualita a její praktické příklady
Bohonosný starec Paisij Svatohorec, vzor opravdového mnicha a křesťana
(Při příležitosti 90. výročí jeho narození a 20. výročí jeho zesnutí)
Brožura, 28 str. (Brno, říjen 2014)
(Tisk brožury)
Sazba ve formátu Acrobat (PDF): Starec_Paisij_Svatohorec.pdf

Ing. et Mgr. Michal Dvořáček, PhD.:
Pravoslavná spiritualita a její praktické příklady
Svatí andělé, jejich poslání a význam. Svatý archanděl Michael a jeho místo v díle spásy člověka
(Teologická interpretace v souladu s biblickou a svatooteckou exegezí)
Brožura, 31 str. (Brno, prosinec 2014)
(Tisk brožury)
Sazba ve formátu Acrobat (PDF): Sv_Andele.pdf

Ing. et Mgr. Michal Dvořáček, PhD.:
Pravoslavná spiritualita a její praktické příklady
Svatý Nektários Eginský, divotvůrce
(Novodobý světec, významný církevní spisovatel, duchovní pastýř a obnovitel pravoslavné tradice mnišství)
Brožura, 53 str. (Brno, únor 2016)
(Tisk brožury)
Sazba ve formátu Acrobat (PDF): Nektarios-aiginsky.pdf

Sáva Chilandarec: Kniha o Svaté Hoře Athonské
Klasické dílo. Jedno z nejlepších českých pojednání o Svaté Hoře a zároveň historický dokument o životě na Athosu na přelomu 19. a 20. stol.
Vydáno: V Praze 1911, nákladem Matice České
Naskenovaný originální výtisk knihy, 422 str. souboru
Doporučuje se nejprve stáhnout a prohlížet uložený soubor v Adobe Readeru
PDF soubor: Sava-Chilandarec_kniha-o-svate-hore.pdf (32 M)
Tisk jednostránkových materiálů pro různé příležitosti

Aršíky s ozdobným provedením modlitby. Nálepky, různé lístky apod.

Nálepky na svěcenou vodu (samolepky na nádoby se svěcenou vodou).
Obrázky s nápisem: "Svěcená voda". Určeno pro označení lahví, do nichž je čerpána svěcená voda.
Jsou zde různé velikosti i druhy nálepek - pro různé velikosti předvyražených samolepkových archů.

Soubor obsahuje stránku, kterou vytiskněte na arch A4 s převyraženými samolepkami o rozměrech dle velikosti níže uvedeného typu (archy s předvyraženými samolepkami koupíte např. tam, kde provádějí kopírování). Nebo může tisknout na arch A4 obsahující jednu celoplošnou samolepku (v takovém případě si pak musíte jednotlivé nálepky vystříhat nůžkami sami). Při tisku na převyražené samolepky dejte pozor, abyste měli v panelu Acrobat readeru, kde se nastavují parametry tisku, v sekci "zpracování stránky" nastaveno "měřítko tisku": žádné (jinak by se vytištěné obrázky nemusely strefit do předvyražených samolepek).

2024 - A) Pro celoplošnou samolepku - větší štítky na jedné stránce: 3 řádky ve 4 sloupcích

Ikona křtu Páně v zarámovaná v kruhu:
PDF soubor: Nalepka-svecena-voda-2024-A-4x3.pdf (3,3 M) Firefox má se zobrazením problémy.

2024 - B) Pro celoplošnou samolepku - menší štítky na jedné stránce: 7 řádků v 7 sloupcích

Ikona křtu Páně v zarámovaná v kruhu:
PDF soubor: Nalepka-svecena-voda-2024-B-4x7.pdf (7,5 M) Firefox má se zobrazením problémy.

Pro arch s předvyraženými 27 samolepkami (rozměr jednotlivé samolepky 36 x 70 mm; arch s třemi řadami samolepek, v každé řadě je jich 9). Arch se vkládá do tiskárny jako obvykle (úzkou stranou dopředu, přičemž nejdříve jede do tiskárny ten konec archu, kde jsou kraje prvních samolepek přesně 13 mm od hrany archu). Nálepka je orientovaná pro použití naležato.

Tato velikost samolepek je zde v těchto druzích:

Dva pávi se zřídlem vody uprostřed a nápisem pod nimi:
PDF soubor: nalepka-svata-voda-3-9a.pdf (462 k)

Dva kříže v kruhu a nápis mezi nimi
PDF soubor: nalepka-svata-voda-3-9b.pdf (318 k)


Pro arch s předvyraženými 14 samolepkami (rozměr jednotlivé samolepky 42 x 140 mm; arch s dvěma řadami samolepek, v každé řadě je jich 7). Arch se vkládá do tiskárny jako obvykle (úzkou stranou dopředu). Nálepka je orientovaná pro použití nastojato.

Ornament s kříži, nápis nahoře a dole
PDF soubor: nalepka-svata-voda-2-7a.pdf (161 k)

Pro arch s předvyraženými 14 samolepkami (rozměr jednotlivé samolepky 42 x 140 mm; arch s dvěma řadami samolepek, v každé řadě je jich 7). Arch se vkládá do tiskárny jako obvykle (úzkou stranou dopředu). Na každou nálepku jsou vytištěny dvě malé nálepky, takže je potřeba každou rozstřihnout nad dvě. Určena tam, kde jde málo místa.
Problém (na moderních zařízeních už neplatí): vytištění tohoto archu je výpočetně značně náročné. Tisk může trvat i několik hodin. Nejlépe je na noc pustit tiskárnu, připravit do ní papír, na počítači spustit tisk a ráno přijít shlédnout výsledek. Potištěný arch kopírovat na samolepky raději na kopírce.

Ornament s řeckými písmeny Ch R v kruhu, nápis nahoře a dole
PDF soubor: nalepka-svata-voda-2-7b.pdf (1,4 M)

Celobarevná varianta (červený ornament)
PDF soubor: nalepka-svata-voda2-7b3.pdf (1,4 M)

Pro samolepicí arch s předvyraženými 24 samolepkami (rozměr jednotlivé samolepky 37 x 70 mm; arch s třemi řadami samolepek, v každé řadě je jich 8). Arch se vkládá do tiskárny jako obvykle (úzkou stranou dopředu). Nálepka je orientovaná pro použití nastojato.
Vytisknout na speciální papír, tj. na list opřený samolepící vrstvou (lepící vrstva je chráněná silikonovým papírem, který je potřeba sloupnout až po tisku a bezprostředně před nalepením na láhev)

Křížek se dvěma stromečky, nápis dole:
PDF soubor: nalepka-svecena-voda-3-8a.pdf (186k)

Další druh nálepek. Ikona Křtu Páně (ruská historická výšivka) a podél ní nápis (ve dvou sloupcích).
Vytisknout na speciální papír, tj. na list opřený samolepící vrstvou (lepící vrstva je chráněná silikonovým papírem, který je potřeba sloupnout až po tisku a bezprostředně před nalepením na láhev)

Dvě verze. (2013/1)

Nálepky delší (tj. vyšší) - na archu naležato jsou 3 řady a 6 sloupců: nalepka-svecena-voda10a.pdf
Nálepky kratší (to je praktičtější) - na archu naležato jsou 4 řady a 6 sloupců: nalepka-svecena-voda10b.pdf

Nálepka na svěcenou vodu s ikonou Křtu Páně a podél ní nápis (ve dvou sloupcích). Varianta předchozího typu.
Vytisknout na speciální papír, tj. na list opřený samolepící vrstvou (lepící vrstva je chráněná silikonovým papírem, který je potřeba sloupnout až po tisku a bezprostředně před nalepením na láhev)

(2020/1)

nalepka-svecena-voda11.pdf

"Různé varianty lístečků na zápisky za živé, tj. za zdraví a Boží pomoc", čili lístky, na které veřící zapisují jména, která mají být vzpomínána při liturgii na proskomidii.
Na jedné stránce A4 bývají čtyři lístky (nebo šest lístků).
Výsledný formát lístku A6 (nebo 7 x 15 cm).
List A4 potisknout jen na jedné strané a pak rozřezat na čtyři části. Při tisku v Acrobatu 6 dbejte na to, aby na dialogovém panelu pro tisk - v sekci "zpracování stránky" - bylo u volby "měřítko stránky" zvoleno: "žádné" (to samé platí i pro tisk všech ostatních lístků). (NEsmíte mít zapnutu volbu: "fit" nebo "přizpůsobit měřítko" apod.)

Pro jména živých (za zdraví) - 1. verze
PDF soubor: pomjanik-z.pdf (144k)

"Lístečky na zápisky za živé" (menší, úzký formát) - 2. verze
Na jedné stránce A4 šest lístků. Formát lístku: 7 x 15 cm.
List potisknout jen na jedné strané a pak rozřezat na šest částí.
pomjanik-z3.pdf (217 k)

"Lístečky na zápisky za zesnulé, tj. za pokoj a spásu", čili lístky, na které veřící zapisují jména, která mají být vzpomínána při liturgii na proskomidii.
Na jedné stránce A4 čtyři lístky. Výsledný formát lístku A6
List potisknout jen na jedné strané a pak rozřezat na čtyři části. Doporučuje se tisknout na papír jiné barvy, než jsou lístky za živé (vhodná je modrá barva lístků).
Pro jména zesnulých (za upokoj) - 1. verze
PDF soubor: pomjanik-u.pdf (251k)

"Lístečky na zápisky za zesnulé" (menší, úzký formát)
Na jedné stránce A4 šest lístků. Formát lístku: 7 x 15 cm.
List potisknout jen na jedné strané a pak rozřezat na šest částí. Doporučuje se tisknout na papír jiné barvy, než jsou lístky za živé (vhodná je blědě modrá barva lístků).
Pro zapisování jmen zesnulých (za upokoj) - 2. verze
PDF soubor: pomjanik-upokoj2.pdf (52k)

Další varianta lístků na zápisky za zdraví i za pokoj zesnulých - 3. verze
Na jedné stránce A4 jsou čtyři lístky. Výsledný formát lístečku: A6
PDF soubor s lístky za zdraví: pomjanik-zdravi3.pdf
Lístky za zesnulé: pomjanik-upokoj3.pdf

Křestní list
Ozdobný formulář potvrzení o křtu pro potřeby duchovních správ. (Jedna strana listu A4. Tiskněte na barevný papír či mramorovaný karton.)
PDF soubor: krestni-list.pdf (380 k).
Listy do křestní matriky (formulář pro knihu matriky pokřtěných)
Dvoustránkový soubor s levou a pravou stranou pro vytištění matriky
První stránka souboru se tiskne na líce levých stran matriky, druhá stránka souboru se tiskne líce pravých stran; pak se rub pravé strany tiskne opět levá stránka atd. Posléze přidat karton jako přední a zadní desky knihy a nechat svázat kroužkovou či spirálovou vazbou.
Dvě mutace sazby: pro tisk na běžný formát A4 (naležato) a pro tisk na velký formát A3 (nastojato):
PDF soubor pro A4: matrika-krestni-A4.pdf (17k)
PDF soubor pro A3: matrika-krestni-A3.pdf (17k)
Snubní protokol
Formulář, který se vyplňuje před sňatkem a podepisuje se slavnostně po provedení svaté Tajiny svatby (pro potřeby duchovní správy, zůstává v archivu církevní obce) (Dvě strany listu A4
PDF soubor: subni-protokol.pdf.
Oddací list
Formulář potvrzení o uzavření církevního manželství (pro potřeby duchovní správy, která oddací list vyhotoví a vydává novomanželům). (Jedna strana listu A4. Tiskněte na jemně okrový či nažloutlý barevný papír či mramorovaný karton.)
PDF soubor: oddaci-list-obyc.pdf.
Ozdobný oddací list
Ozdobný (s grafickou úpravou) formulář potvrzení o uzavření církevního manželství (pro potřeby duchovní správy, která oddací list vyhotoví a vydává novomanželům). (Jedna strana listu A4. Tiskněte na jemně okrový či nažloutlý barevný papír či mramorovaný karton.)
PDF soubor: oddaci-list-grafik_UNIVERS.pdf.
Ozdobný oddací list - zjednodušený
Ozdobný (s grafickou úpravou) formulář potvrzení o uzavření církevního manželství (pro potřeby duchovní správy, která oddací list vyhotoví a vydává novomanželům). (Jedna strana listu A4. Tiskněte na jemně okrový či nažloutlý barevný papír či mramorovaný karton.)
oddaci-list-grafik.pdf
Lístečky z rozhřešující modlitbou pro zesnulé
Lístek podepsaný sloužícím knězem se vkládá při pohřebním obřadu do rukou zesnulému. (Určeno pro potřeby duchovních.) (Na jedné straně listu A4 jsou čtyři lístky - horní dvojice pro pohřeb muže, dolní pro ženu).
PDF soubor: pohreb-rozhreseni.pdf (990 k).
Ozdobné listy s posvátnými texty

Niceocařihradské vyznání víry (posvátný symbol).
Text nového překladu do češtiny, pořízeného revizí stávajícího znění používaného pravoslavnou církví v Českých zemích; revize probíhala dle církevně-slovankého textu s přihlédnutím k řeckému originálu. Jazykově navazuje na liturgické texty vydané svatým vladykou mučedníkem Gorazdem ve "Sborníku modliteb a zpěvů pravoslavné církve". Zde uvedenému novému překladu Vyznání víry udělil své archijerejské požehnání vladyka Dorotej, pravoslavný arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska (přípisem ze dne 21. 5. 1998). Text je umístěn do ozdobného grafiky. (Doporučujeme vytisknout na světle žlutý papír či mramorovaný karton.) Formát listu A4, jednostranný tisk.
Sazba ve formátu Acrobat (PDF): symbol-viry.pdf (velikost 149k).
Žalm 33./34.
(Podle původního východního číslování je 33. Podle novějšího západního číslování je ve zdejších Biblích uváděn jako 34.) Žalm Davidův.
Tento žalm je v pravoslavném liturgickém životě přednášen v závěru Božské liturgie (po "Budiž jméno Hospodinovo blahosloveno..."), dále v průběhu obřadu křtu (po vystoupení křtěnce z baptisteria) a také na konci večerní při bdění.
Pro znění překladu platí totéž, co je uvedeno níže u žalmu 103./104. Text je umístěn v ozdobném rámečku. V dolní části listu jsou umístěny vysvětlivky k některým veršům.
Formát listu A4, jednostranný tisk.
Vysázený grafický list s textem žalmu ve formátu Acrobat (PDF):
1. varianta - s poznámkami pod čarou: zalm-33.pdf (velikost nepatrných 163k)
2. varianta - bez poznámek (a větším písmem): zalm-33a.pdf (velikost nepatrných 152k).
Žalm 50./51.
Nejznámější žalm Davidův. Je to kající modlitba, která je součástí mnoha pravoslavných bohoslužeb.
Pro znění překladu platí totéž, co je uvedeno níže u žalmu 103./104. Text je umístěn v ozdobném rámečku. Ve verzi "A" jsou v dolní části listu umístěny vysvětlivky k některým veršům (verze "B" je bez poznámek a s větším písmem textu žalmu).
Formát listu A4, jednostranný tisk.
Sazba ve formátu Acrobat (PDF)
1. varianta - s poznámkami pod čarou: zalm-50.pdf (velikost 162k).
2. varianta - bez poznámek (a větším písmem): zalm-50a.pdf (velikost 151k).
obrazek grafickeho listu
Žalm 103./104. (používaný na začátku večerní bohoslužby).
Nový český překlad dle LXX (tj. z pravoslavného žaltáře) z církevní-slovanštiny. Pro pravoslavnou církev je text Starého zákona závazný dle znění LXX; jiná znění (latinské, novodobé hebrejské apod.) se odchylují od znění LXX, které bylo používáno a autorisováno prvokřesťanskou církví a svatými apoštoly. Text je umístěn v ozdobném rámečku.
Formát listu A4. (Nepatrně opravený překlad 7/2005)
Vysázený grafický list s textem žalmu ve formátu Acrobat (PDF):
1. varianta - celý žalm na jedné straně listu, menší písmo: zalm-103.pdf (velikost nepatrných 156k)
2. varianta - na obě strany listu, větší písmo): zalm-103a.pdf (velikost 295k).
Poučení pravoslavnému křesťanu (od metropolity Filareta).
Ozdobný grafický list. Doporučujeme vytisknout na jemně barevný karton. Formát listu A4, jednostranný tisk.
Sazba ve formátu Acrobat (PDF): pouceni-filaret.pdf (velikost 110k).
Plakátek - ozdobný rámeček s textem:
Komu Církev není matkou, tomu Bůh není Otcem (výrok ústně tradovaný od svatých apoštolů; zapsal jej sv. mučedník biskup Kyprian z Kartága; r. 258). Na jedné straně listu A4 jsou umístěny dva tyto plakátky.
PDF soubor: citat-cirkev-matka.pdf (775 k).
Komprimováno v ZIP archivu: citat-cirkev-matka.zip (109 k).
Plakátek - ozdobný rámeček s textem:
Musíš zemřít dřív, než zemřeš, abys nezemřel, až zemřeš (citace nástěnného nápisu z monastýru Kutlumusiu na Svaté Hoře Athos). Na jedné straně listu A4 jsou umístěny dva tyto plakátky.
PDF soubor: citat-z-kutlumusiu.pdf (792 k).
Komprimováno v ZIP archivu: citat-z-kutlumusiu.zip (90 k).

Starec Nikolaj Gurjanov
Plakátek s citátem: "Poznej, odkud jsi..." (11/2005)
PDF soubor: citat-gurjanov.pdf (41 k)
Záložka do liturgické knihy Apoštol
Pomůcka pro žalmistu (uvedeny jsou prology liturgického čtení) (2/2006)
PDF soubor: zalozka-apostol.pdf (121 k)
Poučení svatého otce našeho Jana Zlatoústého
Text sestavený sv. Janem Zlatoústým na základě evangelia a v duchu Kristovy lásky k člověku. (8/2012)
K dispozici je ozdobná sazba v technické podobě obrázkového souboru v různém rozlišení.
Varianty obrázku ve větší velikosti: zlatoust-700.jpg (velikost souboru 213k), zlatoust-1000.jpg (404k), zlatoust-2000.jpg (1,3 M), zlatoust-5000.jpg (7,5 M)

Hříšné vášně a boj proti nim. Grafikon dle knihy „Žebř“ od sv. Jana Sinajského.
Již klasické schéma zobrazující vášně, jejich vzájemnou provázanost, a zároveň ctnosti, jimiž se proti vášním bojuje.

K dispozici je ozdobná sazba v technické podobě obrázkového souboru v různém rozlišení (číslo v názvu ukazuje šířku obrázku).

Varianty obrázku ve větší velikosti: jan-lestvica-900.jpg (velikost souboru 306k), jan-lestvica-2000.jpg (1,6 M), jan-lestvica-4600.jpg (8,3 M)
Noty pro zpěv bohoslužebných hymnů

Určeno pro lidový i sborový zpěv. Autentické tradiční pravoslavné nápěvy (starobylý slovanský „znamennyj razpěv“, řecké nápěvy, staroruské melodie, Valaam apod.) Texty jsou většinou počeštěny, některé jsou v církevní slovanštině. Tiskne se na volné listy A4.

1.) Hymny pro večerní bohoslužbu

Stáhněte si novou verzi (7/2006)

Nové verze not (od 7/2006) jsou oproti původním místy upravené a přidány další notace. K (některým) notacím základních neproměnných zpěvů pro večerní bohoslužbu byla přidána zjednodušená notace - jednohlasá verze (pro ty, které vícehlasá notace jen zbytečně zatěžuje a dávají přednost jednoduchému notovému záznamu hlavní melodické linky); oproti vícehlasé verzi je jednohlasá v některých detailech ještě trochu vylepšená; poznáte ji podle toho, že nemá pomlčku za číslicí na začátku jména souboru.

Téměř všechny níže uvedené notace pro stálé součásti večerní bohoslužby jsou v jiné podobě sazby součástí brožurky A5, která kromě toho obsahuje pro službu v sobotu večer i výběr z oktoichu (ke každému hlasu: dogmatik, nedělní tropar a nedělní závěrečný bohorodičen; texty a noty). Brožurka je k dispozici zde.

K notám jsou pořízeny instruktážní nahrávky. Pro hlavní sešit základních neproměnných hymnů je celý komplet instruktáže zde (stereo); na jednotlivé tyto nahrávky jsou odkazy také přímo u jednotlivých položek níže (komplet těchto nahrávek v monofonní verzi, nižší kvalitě, ale menší velikosti audio souborů - vhodný pro pomalé připojení k internetu je tady).

Hlavní sešit notací základních neproměnných večerních hymnů:

Viz též sešit A5 s těmito notacemi k večerní (včetně troparů z oktoichu) viz výše zde.

Pojďte, pokloňme se... (znamennyj razpěv)
PDF soubor: 1-pojdte-pok-vec.pdf
Jednohlasá verze: 1pojdte-pok-vec.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Hospodi, pomiluj. Velká ektenie.
PDF soubor: 3-ektenie.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Blažený muž...
PDF soubor: 2-blaz-muz.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Hospodine, k tobě volám... (byzantský nápěv, Valaam)
PDF soubor: 4-gospodi-vozv.pdf
Jednohlasá verze: 4gospodi-vozv.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Světlo tiché (Valaam).
PDF soubor: 5-svetlo-tiche.pdf
Jednohlasá verze: 5svetlo-tiche.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Prokimeny na sedm dní v týdnu (Valaam).
PDF soubor: 6-prokim-vec.pdf
Jednohlasá verze: 6prokim-vec.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Mnohonásobné „Hospodi pomiluj" (Kyrie eleison) při litijní ektenii (řecký nápěv).
PDF soubor: 9-litije-ekten.pdf
Nyní propouštíš...
PDF soubor: 7-nyni-prop.pdf
Jednohlasá verze: 7nyni-prop.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Bogorodice Děvo... (staroslověnsky, cyrilským písmem) (starobulharský nápěv).
PDF soubor: bgce-devo.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Propuštění na závěr.(„Tebe nad chebíny ctěnější“ atd.)
PDF soubor: 8-propusteni.pdf
Jednohlasá verze: 8propusteni.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3

2.) Pro Božskou liturgii

Sváteční antifony a blahoslavenství na začátku Božské liturgie (české znění, plný překlad, notace nápěvu dle Gorazdova sborníku)
Zpěvníček s notací. Český pravoslavný překlad plného (nezkráceného) znění antifon. Nápěv 1. a 2. antifony („Dobrořeč, duše má, Hospodinu...“ a „Chval, duše má, Hospodina...“ a „Jednorozený Synu“). Blahoslavenství jsou na známý staroruský nápěv. (Připojeno je i „Pojďte, pokloňme se…“)
Najdete výše (instruktáž v MP3 k dispozici)

Blahoslavenství (staroruský nápěv).
Notový list v PDF: blahoslavenstvi.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3

Všednodenní antifony na začátku Božské liturgie.
Slouží-li se liturgie ve všední den (tedy kromě svátků, nedělí, sobot a dnů památek nejvýznamnějších svatých), nemělo by se dle našeho typionu na začátku zpívat „Dobrořeč duše má Hospodinu“ ani blahoslavenství, ale místo toho se mají zpívat antifony všednodenní. (V Řecku se zpívají tyto antifony i v sobotu a v neděli.) Zde je k tomu text i noty.
Český překlad s notací pro zpěv dle zajímavého východoslovenského nápěvu (pocházející evidentně z byzantských kořenů).
V PDF je notový list A4, na kterém jsou čtyři stránky A5. Přeložit list napůl a vznikne "brožura" A5, 4. str.
Verze z r. 2023-2024 (upravena notace antifon; a malá úprava rytmu v r. 2024)
Notový list v PDF: antifony-vsednodenni-notace.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3: 1. všednodenní antifona - MP3, 2. všednodenní antifona - MP3, 3. všednodenní antifona - MP3. (Audionahrávka byla pořízena dle starší verze notové sazby. Asi na dvou místech se v některých detailech se odlišuje od předloženého notového záznamu, což nemá vliv na její didaktickou použitelnost.)

„Pojďte, pokloňme se...“ (Pro liturgii) Nedělní
(Zpěv před tropary při malém vchodu před tropary na liturgii). Staroruský (znamenný) nápěv - počeštěno:
1 stránka A4, text s notací PDF: pojdte-poklon-lit-ned.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3

„Pojďte, pokloňme se...“(Pro liturgii) Všednodenní
(Zpěv před tropary při malém vchodu před tropary na liturgii). Staroruský (znamenný) nápěv - počeštěno:
1 stránka A4, text s notací PDF: pojdte-poklon-lit-vsedn.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3

Cherubínská píseň (staroruský nápěv - počeštěno).
Notový list v PDF: cherubikon-cz.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3

Milosť mira... (eucharistický kánon; ze skitu pror. Elijáše na Athosu):
Verze - slovansky - latinkou: PDF soubor pro Acrobat Reader: milost-mira-lat.pdf;
Verze - česky: PDF soubor pro Acrobat Reader: milost-pokoje.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3

3.) Jiné

Christos voskrese - Christos anesti (řecký nápěv) (slovansky a řecky - latinkou).
PDF soubor: christ-voskres-lat.pdf.
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Kondak k přesvaté Bohorodici „Vzbrannoj vojevodě...“ (slovansky, cyrilikou).
PDF soubor pro Acrobat: vzbran-voevode.pdf.
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Agni Parthene. Známý hymnus k přesvaté Bohorodici od sv. Nektaria Aiginského (ruský překlad - z Valámského monastýru).
Obrázky tří stránek s notovým zápisem (obrázky ve formátu GIF - zobrazí se po kliknutí na jméno souboru):
1. stránka: a-parth1.gif, 2. stránka: a-parth2.gif, 3. stránka: a-parth3.gif.
Ektenie - Hospodi pomiluj (znamennyj razpěv; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázek stránky s notovým zápisem
obrázek ve formátu GIF (GIF soubor se zobrazí po kliknutí na jeho jméno):
noty-m1.gif.
První antifona (malý znamenný razpěv; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázky dvou stránek s notovým zápisem:
1. stránka: noty-m7a.gif,
2. stránka: noty-m7b.gif.
Druhá antifona (malý znamenný razpěv; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázky tří stránek s notovým zápisem:
1. stránka: noty-m8a.gif,
2. stránka: noty-m8b.gif,
3. stránka: noty-m8c.gif.
Trojsvatá píseň (starobylý razpěv; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázky dvou stránek s notovým zápisem:
1. stránka: noty-m2a.gif,
2. stránka: noty-m2b.gif.
Cherubínská píseň (dle řeckého nápěvu; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázky tří stránek s notovým zápisem:
1. stránka: noty-m5a.gif,
2. stránka: noty-m5b.gif,
3. stránka: noty-m5c.gif.
Vzbrannoj Vojevodě (kondak k Bohorodici - v Akathistu aj.) (starobylý razpěv; nápěv bulharský /bolgarskij raspěv/ 6. hlas; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázky dvou stránek s notovým zápisem:
1. stránka: noty-m6a.gif,
2. stránka: noty-m6b.gif.
Bogorodice Děvo (nápěv Kremlevskogo Voznesenskogo monastyra; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázek stránky s notovým zápisem:
Notová stránka: noty-m4.gif.
Bogorodice Děvo (nápěv: "monastyrskaja"; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázek stránky s notovým zápisem:
Notová stránka: noty-m3.gif.
Notace k byzantskému nápěvu troparu svatému Kříži (Spasiž, Pane, lid svůj...)
Byzantský nápěv, české znění. Verze not z 5/2012. (Instruktážní náhrávku najdete zde v sekci nahrávek pro zpěvník „Angelár“)
Notová stránka: Kriz-tropar-byz.pdf.

4.) Hymny pro liturgii předem posvěcených Darů

Notace dvou zvláštních hymnů liturgie předem posvěcených Darů - dle starobylých nápěvů.

Instruktážní nahrávky jsou k dispozici na pravoslavi.cz/zpevnik

Nechť vznáší se modlitba moje jako kadidlo před tebou...
Dle starobylé melodie; originál je s církevně-slovanským textem.
necht-vznasi-se-modlitba-moje.pdf

Nyní mocnosti nebeské (český text s notací)
Dle starobylé melodie; originál je s církevně-slovanským textem. První část hymnu se zpívá při liturgii předem posvěcených Darů před velkým vchodem a druhá část po velkém vchodu (samotný velký vchod se při této liturgii děje v tichu a mlčení).
První i druhá část hymnu: nyni-mocnosti-nebeske.pdf

Tyto dvě notace je také součástí brožurky „Liturgie předem posvěcených Darů (pro žalmistu a zpěv)“, která je na této stránce v PDF - kapitola „Triod postní“.

Další

Tropar a kondak sv. Václavu a Ludmile (text s notací)
Text dle tradičního českého znění (dva tropary) nebo překlad z církevní slovanštiny (2. tropar sv. Václavu a oba kondaky). Notace dle Gorazdova sborníku (pro tropary hlas troparový, pro kondaky hlas stichirový z večerní). (Změna písma a úprava kondaku sv. Ludmile 7/2006; další drobné úpravy stylu notace a nepatrný jazykový zásah do troparu sv. Ludmily 8/2010)
2 stránky A4 v souboru formátu PDF: vaclav-ludmila.pdf (22 k)

Služba svatým Václavu a Ludmile (večerní a liturgie)

Ektenie makedonská z monastýru Bohorodice Eleusa
Velká ektenie. Řecký nápěv, staroslověnsky (zpívají monašky). Vybráno z monastýrského audio CD obsahující nahrávku bohoslužby:
1 stránka A4, text s notací PDF: makedon-eleusa-ektenie.pdf

Audio - instruktážní nahrávka v MP3

Ektenie ruská (Moskevský patriarchát)
Z nahrávky liturgie Moskevského patriarchátu. Ruský nápěv, staroslověnsky:
1 stránka A4, text s notací PDF: ektenie-mp1.pdf
Tropar a kondak sv. Gorazdu II. (text s notací)
Dle znění redigovaného na konferenci moravských presbyterů 8. listopadu 1994 a následně schváleného posvátným synodem. Notace dle Gorazdova sborníku. (Nepatrný jazykový zásah do kondaku)
1 stránka A4 v souboru formátu PDF: gorazd-ii-tropar-kondak.pdf (42 k)

Celá služba svatému Gorazdu

Ikony pro tisk

V tomto oddílu budou k dispozici ke stažení soubory obsahující obrázky ikon v dostatečně velkém rozlišení pro tisk. Prosíme, respektujte autorská práva, jak jsou formulovaná na 2. stránce PDF souboru s obrázkem.

Některé internetové prohlížeče mají při kliknutí na odkaz levým tlačítkem myši problém korektně zobrazit tyto PDF soubory (např. Explorer či Firefox; naproti tomu např. Chrome je zobrazuje správně). Každopádně doporučujeme stáhnout si PDF soubory do počítače (klikněte na odkaz souboru pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu si vyberte uložení souboru, resp. odkazu na disk) a tam si je pustit přímo v Acrobat Readeru; pak jsou zobrazení i případný tisk zcela v pořádku. Každopádně doporučujeme mít nainstalovaný alespoň Acrobat Reader 9 (problémy se zobrazením ikon v prohlížečích se totiž vyskytují hlavně v souvislosti s Acrobat Readerem 8).

Ikony ke stažení jsou zde.
Elektronické publikace a software

Pravidla všeobecných a místních sněmů i svatých Otců pravoslavné církve (posvátné kánony).
Kompletní český překlad všech kanonických pravidel, včetně poznámek a rejstříku. Elektronická hypertextová verze dříve vydané církevní knihy.
Tato elektronická verze sbírky kánonů je výhodná tím, že celý text kompletně všech posvátných kánonů je v jediném HTML souboru - tento soubor je možno umístit na plochu Windows a kliknutím na ikonku souboru se pak ihned otevře Váš internetový browser (prohlížeč) (Netscape nebo MS Internet Explorer apod.) a v něm je možno soubor s kánony velice pohodlně prohlížet, využívat hypertextové odkazy (vedou např. na příslušnou poznámku v poznámkovém aparátu a odtud zpět na původní místo v textu), případně používat tlačítko BACK (Zpět) ke skoku na místo v kánonech, kde jste byli před tím. Na konci souboru je (podobně jako v knize) rejstřík (opět propojený hypertextově s textem) atd. Pomocí funkce prohlížeče (browseru) FIND ("ctrl F") lze snadno v celém textu hledat výskyt zadaného klíčového slova... Pomocí clipboardu (schránky) lze vybraný text kánonů jednoduše přetahovat do jiných dokumentů - např. do Vašeho textového editoru. Dále: u každého čísla kánonu je zároveň uvedeno z jakého sněmu onen kánon je (to je pro práci docela praktické).
3.10.2002 byla uvolněna nová verze (v. 1,3) (opravy a rozšíření HTML; opraveny ještě některé překlepy, zdokonaleny a vyladěny hypertextové funkce adal.) Nová verze je zde:
HTML soubor (pro I. Explorer, Firefox, Mozila nebo Opera apod.):
kanony.htm (velikost 915k)

Počeštěné fonty pro Windows

České s slovenské ozdobné písmo napodobující staroslověnskou cyriliku.
Jedná se o TrueTypové unicode fonty, které vznikly upravením staroslověnské cyriliky pro latinku; rozšířeno pro používání českých a slovenských znaků (a většiny ostatních znaků rozšíření Eastern European, Win 1250).
Pokud tento font nainstalujete do Windows, můžete jím psát (např. ve Wordu) jako jakýmkoliv českým (resp. slovenským) písmem.
Z typografického hlediska je to spíše hříčka než vážně míněné písmo. Nepoužívat pro psaní delších textů ale spíše příležitostně pro nějaké nadpisy, titulky, kratičké ozdobné texty apod.
Nabízeny jsou zde dva TT fonty, které se maličko odlišují tvarem písmen; resp. každý z nich vznikl jinak prováděnou adaptací cyrilských znaků do latinky. Číslice mají oba fonty stejné. (7/2006)
1. font Cyr Old lat Cz.ttf (písmena se více podobají znakům latinky)
2. font Cyr-lat Csl Cz.ttf (tvar písmen je trochu blíže k cyrilici a dále od latinky než v předchozím případu)

Starořecké ozdobné písmo: Old Konstantinople CZ
Počeštěná napodobenina starořeckého resp. starobyzantského písma. TrueTypový unicode font, který vznikl upravením starořecké alfabety pro latinku a poté rozšířením znakové sady pro používání českých a slovenských znaků (MS Windows 1250 Eastern European).
Pokud tento font nainstalujete do Windows, můžete jím psát (např. ve Wordu) jako jakýmkoliv českým (resp. slovenským) písmem.
Upozornění. Z typografického hlediska je to pouhá hříčka a nikoliv skutečné písmo použitelné pro běžnou sazbu. Nepoužívat pro psaní delších textů, ale spíše příležitostně pro nějaké nadpisy, titulky, PF, kratičké ozdobné texty apod.
Používejte náš font od verze č. 3. Pokud už máte některou z revizí verze č. 2, zahoďte ji, rozdíly a vylepšení některých písmen jsou znatelné.
Soubor s TT fontem: OldKonstantinople-Normal-cz.ttf (verze 3,1; 12/2011)

Další starořecké ozdobné písmo: Old Athonite CZ
Počeštěná napodobenina starořeckého resp. starobyzantského písma. TrueTypový unicode font, který vznikl upravením starořecké alfabety pro latinku a poté rozšířením znakové sady pro používání českých a slovenských znaků (MS Windows 1250 Eastern European).
Pokud tento font nainstalujete do Windows, můžete jím psát (např. ve Wordu) jako jakýmkoliv českým (resp. slovenským) písmem.
Upozornění. Z typografického hlediska je to pouhá hříčka a nikoliv skutečné písmo použitelné pro běžnou sazbu. Nepoužívat pro psaní delších textů, ale spíše příležitostně pro nějaké nadpisy, titulky, PF, kratičké ozdobné texty apod.
Soubor s TT fontem: OldAthoniteCZ.ttf (verze 2,6; 12/2011)Stará, ale nadále již neaktualizovaná, verze této stránky je zde. Obsah této stránky downloadu byl (27.5.2010) reorganizován do kapitol podle témat a liturgického zařazení (doufáme, že je teď stránka přehlednější než dříve, kdy byly soubory řazeny do skupin dle technických parametrů sazby - většinou dle formátu).

Upozornění na zobrazení PDF souborů.
PDF soubory jsou optimalizovány pro prohlížení a tisk v programech: Adobe Acrobat, Acrobat Reader apod. Jedině při stažení PDF souborů do vašeho počítače a jejich otevření v software Adobe lze zaručit správné zobrazení a vytištění. Při zobrazování sazby v jiných programech může docházet k různým chybám (ve Firefoxu se některá PDF stále zobrazují s chybami; stav 2024).

Pokud něco nefunguje, pište na adresu:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).Hlavní stránka serveru „Pravoslaví.cz“    Homepage webu „www.orthodoxia.cz“