D O W N L O A D

Soubory ke stažení

Soubory pro tisk českých pravoslavných brožur, modliteb, bohoslužebných knížek a příruček, grafických listů, not...


Obsah stránky je zde

Hledáte instruktážní audio nahrávky (MP3) k bohoslužebnému zpěvu? Tady to je.

Hledáte-li filmy o Pravoslaví, pak sem.


Na této stránce naleznete soubory s pěkně vysázenými texty, které si můžete stáhnout do Vašeho počítače a doma hned vytisknut na tiskárně k němu připojené. Můžete tak snadno získat grafické listy (ozdobné tisky) nebo brožury s pravoslavnými posvátnými texty v češtině, i když nemáte na Vašem počítači (ve Vaší tiskárně) češtinu nainstalovánu. Tiskárna nemusí obsahovat podporu jazyka Postscript. Vše, co je ke zdárnému vytištění potřeba, jest: stáhnout si soubor se sazbou z tohoto webu (pokud je zazipovaný /s příponou ZIP/, tak si jej rozbalit - dekomprimovat) a poté vytisknout.

Nemáte-li k dispozici laserovou tiskárnu připojenou k počítači: většina veřejných "copy center" (tj. tam, kde pro veřejnost kopírují listiny, knihy apod.) má připojení na internet a kopírky jsou tam propojené s počítačem; přinesete-li si tuto internetovou adresu www.pravoslavi.cz/download, můžete si tam nechat stáhnout požadované soubory a hned vám je tam na kopírce vytisknou na papíry (pro sazbu brožury formátu A5 připravenou v PDF platí, že liché stránky souboru se tisknou na líce papírů a jejich ruby se ve stejném pořadí pak potisknou sudými stránkami souboru (podrobněji na této stránce zde). Další možností je přinést si s sebou do copycentra stažený PDF soubor vypálený na CD nebo uložený ve "flešce".

Vytištěné grafické listy (s ozdobně provedeným posvátným textem) můžete používat při každodenní modlitební praxi; je starobylou zbožnou zvyklostí listy s citací posvátných textů vyvěsit na stěny svého příbytku a mít je tak často na očích, čímž je mysl křesťana duchovně osvěcována (posvátné texty jsou vlastně ikonou).

Pro čtení na monitoru je u některých souborů nutno stránku otočit do správné polohy. U Acrobrat Reader od v. 5 to lze jednoduše činit tím, že při stisknutých klávesách CTRL a SHIFT mačkáme klávesu + (tj. "plus" - např. na numerické klávesnici úplně vpravo). Technické pokyny pro tisk jsou dole na konci této stránky.
Nově přidáno:
Obsah stránky
Ozdobné listy s posvátnými texty

obrazek grafickeho listu
Niceocařihradské vyznání víry (posvátný symbol).
Text nového překladu do češtiny, pořízeného revizí stávajícího znění používaného pravoslavnou církví v Českých zemích; revize probíhala dle církevně-slovankého textu s přihlédnutím k řeckému originálu. Jazykově navazuje na liturgické texty vydané svatým vladykou mučedníkem Gorazdem ve "Sborníku modliteb a zpěvů pravoslavné církve". Zde uvedenému novému překladu Vyznání víry udělil své archijerejské požehnání vladyka Dorotej, pravoslavný arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska (přípisem ze dne 21. 5. 1998). Text je umístěn do ozdobného grafiky. (Doporučujeme vytisknout na světle žlutý papír či mramorovaný karton.) Formát listu A4, jednostranný tisk.
Sazba ve formátu Acrobat (PDF): symbol-viry.pdf (velikost 149k).

Žalm 33./34.
(Podle původního východního číslování je 33. Podle novějšího západního číslování je ve zdejších Biblích uváděn jako 34.) Žalm Davidův.
Tento žalm je v pravoslavném liturgickém životě přednášen v závěru Božské liturgie (po "Budiž jméno Hospodinovo blahosloveno..."), dále v průběhu obřadu křtu (po vystoupení křtěnce z baptisteria) a také na konci večerní při bdění.
Pro znění překladu platí totéž, co je uvedeno níže u žalmu 103./104. Text je umístěn v ozdobném rámečku. V dolní části listu jsou umístěny vysvětlivky k některým veršům.
Formát listu A4, jednostranný tisk.
Vysázený grafický list s textem žalmu ve formátu Acrobat (PDF):
1. varianta - s poznámkami pod čarou: zalm-33.pdf (velikost nepatrných 163k)
2. varianta - bez poznámek (a větším písmem): zalm-33a.pdf (velikost nepatrných 152k).

Žalm 50./51.
Nejznámější žalm Davidův. Je to kající modlitba, která je součástí mnoha pravoslavných bohoslužeb.
Pro znění překladu platí totéž, co je uvedeno níže u žalmu 103./104. Text je umístěn v ozdobném rámečku. Ve verzi "A" jsou v dolní části listu umístěny vysvětlivky k některým veršům (verze "B" je bez poznámek a s větším písmem textu žalmu).
Formát listu A4, jednostranný tisk.
Sazba ve formátu Acrobat (PDF)
1. varianta - s poznámkami pod čarou: zalm-50.pdf (velikost 162k).
2. varianta - bez poznámek (a větším písmem): zalm-50a.pdf (velikost 151k).

obrazek grafickeho listu
Žalm 103./104. (používaný na začátku večerní bohoslužby).
Nový český překlad dle LXX (tj. z pravoslavného žaltáře) z církevní-slovanštiny. Pro pravoslavnou církev je text Starého zákona závazný dle znění LXX; jiná znění (latinské, novodobé hebrejské apod.) se odchylují od znění LXX, které bylo používáno a autorisováno prvokřesťanskou církví a svatými apoštoly. Text je umístěn v ozdobném rámečku.
Formát listu A4. (Nepatrně opravený překlad 7/2005)
Vysázený grafický list s textem žalmu ve formátu Acrobat (PDF):
1. varianta - celý žalm na jedné straně listu, menší písmo: zalm-103.pdf (velikost nepatrných 156k)
2. varianta - na obě strany listu, větší písmo): zalm-103a.pdf (velikost 295k).

Poučení pravoslavnému křesťanu (od metropolity Filareta).
Ozdobný grafický list. Doporučujeme vytisknout na jemně barevný karton. Formát listu A4, jednostranný tisk.
Sazba ve formátu Acrobat (PDF): pouceni-filaret.pdf (velikost 110k).
Plakátek - ozdobný rámeček s textem:
Komu Církev není matkou, tomu Bůh není Otcem (výrok ústně tradovaný od svatých apoštolů; zapsal jej sv. mučedník biskup Kyprian z Kartága; r. 258). Na jedné straně listu A4 jsou umístěny dva tyto plakátky.
PDF soubor: citat-cirkev-matka.pdf (775 k).
Komprimováno v ZIP archivu: citat-cirkev-matka.zip (109 k).
Plakátek - ozdobný rámeček s textem:
Musíš zemřít dřív, než zemřeš, abys nezemřel, až zemřeš (citace nástěnného nápisu z monastýru Kutlumusiu na Svaté Hoře Athos). Na jedné straně listu A4 jsou umístěny dva tyto plakátky.
PDF soubor: citat-z-kutlumusiu.pdf (792 k).
Komprimováno v ZIP archivu: citat-z-kutlumusiu.zip (90 k).
Křestní list
Ozdobný formulář potvrzení o křtu pro potřeby duchovních správ. (Jedna strana listu A4. Tiskněte na barevný papír či mramorovaný karton.)
PDF soubor: krestni-list.pdf (380 k).
Lístečky z rozhřešující modlitbou pro zesnulé
Lístek podepsaný sloužícím knězem se vkládá při pohřebním obřadu do rukou zesnulému. (Určeno pro potřeby duchovních.) (Na jedné straně listu A4 jsou čtyři lístky - horní dvojice pro pohřeb muže, dolní pro ženu).
PDF soubor: pohreb-rozhreseni.pdf (990 k).
Starec Nikolaj Gurjanov
Plakátek s citátem: "Poznej, odkud jsi..." (11/2005)
PDF soubor: citat-gurjanov.pdf (41 k)
Záložka do Knihy Apoštol
Pomůcka pro žalmistu (uvedeny jsou prology liturgického čtení) (2/2006)
PDF soubor: zalozka-apostol.pdf (121 k)

Noty - pro zpěv bohoslužebných hymnů

Určeno pro lidový i sborový zpěv. Autentické tradiční pravoslavné nápěvy (starobylý slovanský "znamennyj razpěv", řecké nápěvy, staroruské melodie, Valaam apod.) Texty jsou většinou počeštěny, některé jsou v církevní slovanštině. Tiskne se na volné listy A4.

Hymny pro večerní bohoslužbu

Stáhněte si novou verzi (7/2006)

Nové verze not (od 7/2006) jsou oproti původním místy upravené a přidány další notace. K (některým) notacím základních neproměnných zpěvů pro večerní bohoslužbu byla přidána zjednodušená notace - jednohlasá verze (pro ty, které vícehlasá notace jen zbytečně zatěžuje a dávají přednost jednoduchému notovému záznamu hlavní melodické linky); oproti vícehlasé verzi je jednohlasá v některých detailech ještě trochu vylepšená; poznáte ji podle toho, že nemá pomlčku za číslicí na začátku jména souboru.

K notám jsou pořízeny instruktážní nahrávky. Pro hlavní sešit základních neproměnných hymnů je celý komplet instruktáže zde (stereo); na jednotlivé tyto nahrávky jsou odkazy také přímo u jednotlivých položek níže (komplet těchto nahrávek v monofonní verzi, nižší kvalitě, ale menší velikosti audio souborů - vhodný pro pomalé připojení k internetu je tady).

Hlavní sešit notací základních neproměnných večerních hymnů:

Pojďte, pokloňme se... (znamennyj razpěv)
PDF soubor: 1-pojdte-pok-vec.pdf
Jednohlasá verze: 1pojdte-pok-vec.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Hospodi, pomiluj. Velká ektenie.
PDF soubor: 3-ektenie.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Blažený muž...
PDF soubor: 2-blaz-muz.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Hospodine, k tobě volám... (byzantský nápěv, Valaam)
PDF soubor: 4-gospodi-vozv.pdf
Jednohlasá verze: 4gospodi-vozv.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Světlo tiché (Valaam).
PDF soubor: 5-svetlo-tiche.pdf
Jednohlasá verze: 5svetlo-tiche.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Prokimeny na sedm dní v týdnu (Valaam).
PDF soubor: 6-prokim-vec.pdf
Jednohlasá verze: 6prokim-vec.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Mnohonásobné „Hospodi pomiluj" (Kyrie eleison) při litijní ektenii (řecký nápěv).
PDF soubor: 9-litije-ekten.pdf
Nyní propouštíš...
PDF soubor: 7-nyni-prop.pdf
Jednohlasá verze: 7nyni-prop.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Bogorodice Děvo... (staroslověnsky, cyrilským písmem) (starobulharský nápěv).
PDF soubor: bgce-devo.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Propuštění na závěr.(„Tebe nad chebíny ctěnější“ atd.)
PDF soubor: 8-propusteni.pdf
Jednohlasá verze: 8propusteni.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3

Pro Božskou liturgii

Blahoslavenství (staroruský nápěv).
Notový list v PDF: blahoslavenstvi.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Cherubínská píseň (staroruský nápěv).
Notový list v PDF: cherubikon.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Milosť mira... (eucharistický kánon; ze skitu pror. Elijáše na Athosu):
Verze - slovansky - latinkou: PDF soubor pro Acrobat Reader: milost-mira-lat.pdf;
Verze - česky: PDF soubor pro Acrobat Reader: milost-pokoje.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3

Jiné

Christos voskrese - Christos anesti (řecký nápěv) (slovansky a řecky - latinkou).
PDF soubor pro Acrobat: christ-voskres-lat.pdf.
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Kondak k přesvaté Bohorodici „Vzbrannoj vojevodě...“ (slovansky, cyrilikou).
PDF soubor pro Acrobat: vzbran-voevode.pdf.
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Agni Parthene. Známý hymnus k přesvaté Bohorodici od sv. Nektaria Aiginského (ruský překlad - z Valámského monastýru).
Obrázky tří stránek s notovým zápisem (obrázky ve formátu GIF - zobrazí se po kliknutí na jméno souboru):
1. stránka: a-parth1.gif, 2. stránka: a-parth2.gif, 3. stránka: a-parth3.gif.
Ektenie - Hospodi pomiluj (znamennyj razpěv; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázek stránky s notovým zápisem
obrázek ve formátu GIF (GIF soubor se zobrazí po kliknutí na jeho jméno):
noty-m1.gif.
První antifona (malý znamenný razpěv; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázky dvou stránek s notovým zápisem:
1. stránka: noty-m7a.gif,
2. stránka: noty-m7b.gif.
Druhá antifona (malý znamenný razpěv; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázky tří stránek s notovým zápisem:
1. stránka: noty-m8a.gif,
2. stránka: noty-m8b.gif,
3. stránka: noty-m8c.gif.
Trojsvatá píseň (starobylý razpěv; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázky dvou stránek s notovým zápisem:
1. stránka: noty-m2a.gif,
2. stránka: noty-m2b.gif.
Cherubínská píseň (dle řeckého nápěvu; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázky tří stránek s notovým zápisem:
1. stránka: noty-m5a.gif,
2. stránka: noty-m5b.gif,
3. stránka: noty-m5c.gif.
Vzbrannoj Vojevodě (kondak k Bohorodici - v Akathistu aj.) (starobylý razpěv; nápěv bulharský /bolgarskij raspěv/ 6. hlas; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázky dvou stránek s notovým zápisem:
1. stránka: noty-m6a.gif,
2. stránka: noty-m6b.gif.
Bogorodice Děvo (nápěv Kremlevskogo Voznesenskogo monastyra; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázek stránky s notovým zápisem:
Notová stránka: noty-m4.gif.
Bogorodice Děvo (nápěv: "monastyrskaja"; církevní slovanština přepsaná do azbuky).
Obrázek stránky s notovým zápisem:
Notová stránka: noty-m3.gif.

Další

Tropar a kondak sv. Václavu a Ludmile (text s notací)
Text dle tradičního českého znění (dva tropary) nebo překlad z církevní slovanštiny (2. tropar sv. Václavu a oba kondaky). Notace dle Gorazdova sborníku (pro tropary hlas troparový, pro kondaky hlas stichirový z večerní). (Změna písma a úprava kondaku sv. Ludmile 7/2006)
2 stránky A4 v souboru formátu PDF: vaclav-ludmila.pdf (70 k)
„Pojďte, pokloňme se...“ Nedělní (zpěv před tropary při malém vchodu před tropary na liturgii). Staroruský (znamenný) nápěv - počeštěno:
1 stránka A4, text s notací PDF: pojdte-poklon-lit-ned.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
„Pojďte, pokloňme se...“ Všednodenní (zpěv před tropary při malém vchodu před tropary na liturgii). Staroruský (znamenný) nápěv - počeštěno:
1 stránka A4, text s notací PDF: pojdte-poklon-lit-vsedn.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Ektenie makedonská z monastýru Bohorodice Eleusa Řecký nápěv, staroslověnsky (zpívají monašky). Vybráno z monastýrského audio CD obsahující nahrávku bohoslužby:
1 stránka A4, text s notací PDF: makedon-eleusa-ektenie.pdf
Audio - instruktážní nahrávka v MP3
Ektenie ruská (Moskevský patriarchát) Z nahrávky liturgie Moskevského patriarchátu. Ruský nápěv, staroslověnsky:
1 stránka A4, text s notací PDF: ektenie-mp1.pdf
Modlitební a bohoslužebné knížky (formátu A5 či A6)

Technické provedení kladu stránek a složení brožury je určeno k potištění běžných archů A4 a jejich následnému přeložení a sešití uprostřed, aby vznikla brožura formátu A5 (viz podrobný popis níže).

Obřady svaté Tajiny křtu a myropomazání.
Nový a úplný český překlad z církevně slovanského Trebníku celého obřadu svaté Tajiny křtu a obřadů i modliteb souvisejících. Připojeno mnoho výkladových a doplňujících poznámek (v poslední verzi nejsou překladatelské poznámky pod čarou, ale všechny jsou odsunuty dozadu, na závěr brožury). Tomuto textu se dostalo schválení a požehnání od Jeho Blaženstva Doroteje, arcibiskupa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska.
Koncem roku 2002 byla uvolněna poslední (revidovaná a upravená) verze - 4. vydání (z 19. 12. 2002). (V polovině roku 2004 je vyměněna za verzi 4.1, která má jen několik nepatrných úprav a podstatně menší velikost souboru.)
4. vydání - nejnovější česká verze (zřejmě už definitivní)! (v. 4.1) (Oproti nižším verzím - v řádu celých jednotek - opravy a úpravy na několika místech textu a hlavně: překladatelské poznámky přesunuty na závěr brožury, což je pro praktické používání výhodné). Kdo používáte starší než 4. vydání (tj. nižší než v. 4 - označeno v tiráži v závěru brožury) nebo ještě používáte nejstarší verze brožury bez označení čísla vydání, určitě si stáhněte a vytiskněte toto čtvrté vydání.
Ozdobně vysázený text obřadu s kladem listů připraveným pro vytištění brožury je zde k dispozici ve formátu PDF (pro Acrobat Reader). V jediném PDF souboru máte připravenu sazbu s kladem listů připraveným pro zhotovení brožury. Výsledná brožura je formátu A5, má 60 str. Tiskne se na běžné listy formátu A4 - na každé tiskové straně je jedna dvojice stránek brožury (A5). Liché strany PDF souboru tiskněte na líce papírů a sudými stranami PDF souboru potiskněte v tomtéž pořadí ruby papírů, takže pak budou papíry formátu A4 potištěny po obou stranách; pak tuto složku přeložíte na půl a uprostřed (na hřbetu budoucí brožury) sešijete (návod na domácí vytištění brožury viz níže).

PDF soubor se sazbou obřadu křtu: krest-broz.pdf (velikost 1657 k).
ZIP archiv tohoto PDF souboru se sazbou obřadu křtu: krest-broz.zip (velikost 315 k).

Večerní bohoslužba (s oktoichem pro službu v sobotu večer a v neděli večer).
Revidovaný, opravený a doplněný český překlad z církevně slovanského časoslovu a služebníku celého obřadu svaté večerní bohoslužby (obsahuje kompletní postup služby pro věřící, pokyny z typikonu i poznámky a tiché modlitby pro kněze; včetně světelných modliteb, litije atd.). Připojen je výběr z osmihlasníku (oktoichu) - vše potřebné pro službu velké večerní v sobotu večer a všednodenní večerní v neděli večer - pro všech osm hlasů. V závěru připojena řada výkladových a doplňujících poznámek.
Nyní 3. vydání. Oproti druhému vydání je provedena revize překladu oktoichu (úprav a oprav je mnoho) a několik menších úprav v postupu. Vyplatí se stáhnout si novou verzi! (11/2009 ještě nějaké drobné úpravy.)
Brožura formátu A5, 64 str. Při použití souboru s kladem listů pro přímé vytištění brožury (jméno souboru končí na "-broz.pdf") se tiskne na běžné listy formátu A4 - oboustranný tisk (na každý list se vytiskne na každou stranu jedna dvojice stran textu - viz popis tisku brožur níže)

Nová verze sazby. Upraveno a opraveno. 3. vydání (11/2009)
Verze (3.3) je zde k dispozici v PDF:
Klad listů pro vytištění brožury: vecerni-postup-broz.pdf
Klad stránek vzestupně za sebou (ke čtení na monitoru, ke zvětšení písma a další možnosti): vecerni-postup-w.pdf

Velkopostní večerní se stichirami z triodu postního
Přehled změn v postupu večerní při bohoslužbě v neděli večer v průběhu Velkého půstu. Připojeny jsou stichiry potřebné k sestavení velkopostní večerní - nový překlad z triodu. Jednak jsou to kající stichiry dle osmi ohlasů a pak další stichiry pro večerní z triodu (podle pořadí neděle ve svaté Čtyřicátnici).
OPRAVA. V postupu velkopostní večerní opraveno jedno nedopatření: u bohorodičnu po stichirách na "Hospodine, k tobě volám" (při němž se koná malý vchod) bylo nesprávně uvedeno, že se bere z triodu. Místo toho tam má být toto: "z mineje; nebo GS 464/386". Dále přidána poznámka o změně bohoslužebného roucha ze světlého na tmavé po prokimenu. (A ještě pár dalších drobných úprav v překladu stichir.)
Brožura formátu A5, 16 str. Sazba ve dvou mutacích: s kladem listů pro přímé vytištění brožury formátu A5 nebo s vzestupným kladem listů, jak jdou za sebou.
První vydání (opravené). Verze 1.2 (3/2009)
Klad listů pro vytištění brožury: vecerni-triod-ned-broz.pdf
Klad stránek vzestupně za sebou (ke čtení na monitoru, ke zvětšení písma a další možnosti): vecerni-triod-ned-w.pdf

Panychida
Revidovaný překlad, poněkud rozšířené znění zádušní bohoslužby, čímž se o další krůček přibližujeme k plnému obřadu panychidy. Brněnská panychidní praxe. Brožurka formátu A6.

PDF verze pro vytištění celé brožurky (i s obálkou): panychpl.pdf (85 k)

Malé svěcení vody
Úplné znění obřadu malého svěcení vody. Nový překlad. Používá se pro svěcení vody v průběhu roku, mimo svátek Bohozjevení (Theofanie) (6./19. ledna); jedině na tento svátek se koná tzv. "velké svěcení vody". Sazba provedena v ozdobném rámečku na každé straně. Doporučujeme vytisknout na barevný papír (např. bledě modrý). Rukověť pro sloužící. Formát A5 (potištěné papíry A4 se nakonec přeloží napůl a sešijí uprostřed, čímž vznikne kýžená brožura).
Od července 2006 nová verze: v. 2.0. Změny jsou významné. Provedeno mnoho jazykových úprav. Stáhněte si určitě novou verzi!
Od dubna 2007 nová verze: v. 3.1. Změny jsou v některých vysvětlivkách k obřadu a přidán je popis athonského svěcení vody. (Oproti prvnímu vydání změny významné. Oproti druhému vydání nevýznamné.)
Verze 3,2 - ještě maličká úprava v nedokonalé formulaci jednoho bodu popisu svěcení vody na Athosu.

PDF verze (pro Acrobat Reader) - upraveno jako brožura (liché stránky souboru obsahují vždy dvojici malých stránek pro potištění líců archů, na sudých stránkách souboru je pak dvojice malých stránek pro potiskování rubů archů; seřazením oboustranně potištěných archů a jejich přeložením a sešitím vznikne žádaná brožurka formátu A5; (návod na domácí vytištění brožury viz níže).). Sazba obsahuje ozdobný rámeček kolem každé stránky.
Klad listů pro vytištění brožury: voda-sveceni-male.pdf (451 k)
Klad stránek vzestupně za sebou (pro čtení na monitoru a pro zvětšení stránky A5 při tisku na velikost A4 - zvětší se tím velikost písma - podrobnosti zde): voda-sveceni-male-w.pdf (461 k) (od 12/2006 verze vhodná i ke zvětšení stránek při tisku na A4)

Svatá Tajina pokání.
Zpovědní příručka pro kněze. Kromě postupu obřadu této svaté Tajiny obsahuje i některé pastýřské poznámky pro vykonávání svaté Tajiny zpovědi. Praktický maličký formát A6. Klad listů je připraven pro vytištění brožury. (25.8.2004).
Od 17.9. poopravená verze 1.2 (od 20.11. technicky vylepšen PDF soubor, takže potiskuje celou stránku A4 dvěma exempláři brožury, takže využity jsou obě poloviny tiskového archu.)

PDF verze vysázeného textu pro vytištění dvou stejných exemplářů knížečky najednou - obsahuje brožuru - na každé tiskové straně A4 jsou na horní polovině dvojice stránek A6 a na dolní polovině stejná dvojice stránek A6 (liché stránky souboru obsahují vždy dvě stejné dvojice malých stránek pro potištění líců archů, na sudých stránkách souboru jsou pak dvě identické dvojice malých stránek pro potiskování rubů archů; seřazením oboustranně potištěných archů, rozříznutím obou polovin od sebe u každého archu a přeložením potištěných polovin (horních a dolních zvlášť) a jejich sešitím uprostřed vzniknou dvě stejné brožurky formátu A6):
zpoved.pdf (226 k).

Velké povečeří
Používá se ve Velkém půstu a v předvečer svátků Narození Kristova a Bohozjevení). Plný český překlad. Všechny žalmy dle LXX. Ostatní modlitby přeloženy či revidovány z csl.
Nová verze - výrazně upravená - jsou přidány poznámky ke službě a místy opraven překlad. Kdo používáte starší verzi, určitě si stáhněte tuto novou.
Drobné opravy (3/2006)
Verze 0,52 (3/2006)
Brožura A5 (30 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: poveceri.pdf (136 k).
Klad stránek pro čtení na monitoru: poveceri-w.pdf (152 k).

Úplné Modlitební pravidlo ke svatému Přijímání
Obsahuje kánon a všech 10 modliteb před svatým Přijímáním a modlitby po svatém Přijímání včetně zakončení. Znění dříve do češtiny přeložených modliteb je revidováno a případně opraveno.
Tato zde umístěná sazba je se všemi překladatelskými a dalšími poznámkami (umístěny na konci brožury).
Od verze 0,9 je už vedena jen jedna mutace délky textu (tj. bývalá „verze B“): rozšířená mutace, v níž jsou v kánonu ke svatému přijímání rozepsány patřičné přípěvy před všechny tropary kánonu (ocení zvláště žalmisté, kteří čtou v chrámu nahlas).
Nová verze 0,92 ze 10/2009: ve verzi 0,9 (z 6/2009) byly oproti předchozí verzi (0,82 z 6/2006) provedeny spíše jen drobné textové a technické úpravy (upraven i tropar ke sv. Řehoři) a dalších pár drobných úprav provedeno ještě v 10/2009. (10/2009)

K dispozici jsou dvě mutace kladu stránek.
Klad stránek vzestupně za sebou (pro čtení na monitoru a pro zvětšení stránky A5 při tisku na velikost A4 - zvětší se tím velikost písma - podrobnosti zde): prijimani-w.pdf (183 k)
Klad stránek k vytištění brožury: prijimani-broz.pdf (174 k)

Tropary a kondaky svatým (z obecné mineje)
Tropar, kondak a prokimen každé skupině svatých. Určeno hlavně pro použití při svaté liturgii.
Text a noty. Notace dle Gorazdova sborníku (nápěvy pro kondaky jsou dle notace stichir z večerní). Kondaky přeloženy nově z církevně-slovanského znění. Text troparů a prokimenů dle Gorazdova sborníku (místy je znění jemně upraveno dle církevně-slovanského). Připojeny jsou též příslušné prokimeny.
Verze 0,31 (3/2006)
Verze 0,42 (upraveno znění troparu světiteli-mučedníku, kondaku světitelům a několik dalších drobných úprav) (7/2006)
Brožura A5 (44 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: trop-kond-obec.pdf (859 k)
(Verze pro čtení na monitoru: trop-kond-obec-w.pdf - pozor notová sazba jde přes dvoustránku; (879 k)

Tropary, kondaky a prokimeny nedělní (z oktoichu)
Text a noty. Notace dle Gorazdova sborníku (nápěvy pro kondaky jsou dle notace stichir z večerní). Kondaky přeloženy do češtiny nově z církevně-slovanského znění. Tropary a prokimeny dle Gorazdova sborníku (místy jemně upraveny dle církevně-slovanského). Připojeny jsou též "stíšky na allelujah".
Dramaticky snížena velikost PDF souboru (3/2006)

Verze 0,21 (3/2006)
Brožura A5 (20 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: trop-kond-ned.pdf (433 k)
Klad stránek vzestupně za sebou (pro čtení na monitoru a pro zvětšení stránky A5 při tisku na velikost A4 - zvětší se tím velikost písma - podrobnosti zde): trop-kond-ned-w.pdf (433 k) (verze s tímto kladem stránek od 12/2006)

Tropary a kondaky pro neděle přípravné, velkopostní, paschální a svatodušní (z triodu postního a květného).
Text (bez not). Překlad do češtiny. Pro zpěv jsou v textu umístěny značky (předpokládá se zpěv na melodie dle Gorazdova sborníku.
Verze 0,4 (12/2009)
Brožura A5 (12 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: triod-nedele-tropary-kondaky-broz.pdf (173 k)
Klad stránek pro čtení na monitoru: triod-nedele-tropary-kondaky-w.pdf (178 k).

Večerní bohoslužby od Lazarovy soboty, přes Květnou neděli a velký strastný týden až po Velký čtvrtek. Bohoslužebná knížka.
Text (bez not). Překlad do češtiny.
Verze 0,3 (4/2008)
Brožura A5 (23 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: strastny-tyden.pdf (153 k)
Klad stránek vzestupně za sebou (pro čtení na monitoru a pro zvětšení stránky A5 při tisku na velikost A4 - zvětší se tím velikost písma - podrobnosti zde): strastny-tyden-w.pdf (166 k).

Velký pátek
Velkopáteční bohoslužby: Jitřní (se čtením 12ti evangelií) a Večerní (s vynášením pláštěnice) - v plném znění.
Text (bez not). Překlad do češtiny.
Verze 0,21 (4/2006)
Brožura A5 (26 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: v-patek.pdf (134 k)
Klad stránek vzestupně za sebou (pro čtení na monitoru a pro zvětšení stránky A5 při tisku na velikost A4 - zvětší se tím velikost písma - podrobnosti zde): v-patek-w.pdf (118 k). (od 12/2006 verze vhodná i ke zvětšení stránek při tisku na A4)

Zpěv hymnů na večerní bohoslužbě (z časoslovu a oktoichu). Obsahuje jednak neproměnné součásti večerní bohoslužby a potom pro každý z osmi hlasů: dogmatik, nedělní tropar a propustný bohorodičen
Text a noty. Notace v první části zdejší (dle hlavního notového sešitu pro večerní bohoslužbu) a v druhé části je notace převzata z Gorazdova sborníku (nápěvy dle tam uvedené notace stichirové i troparové). Propustné bohorodičny přeloženy do češtiny nově z církevně-slovanského znění. Znění troparů a prokimenů dle Gorazdova sborníku (místy jemně upraveno dle církevně-slovanského).
K notám jsou též instruktážní nahrávky. Pro hlavní sešit základních neproměnných hymnů je nazpívaná instruktáž zde. K pro druhou část brožury, která obsahuje proměnlivé součásti bohoslužy (střídají se podle panujícího hlasu): dogmatik, nedělní tropar, propustný bohorodičen, je instruktážní zpěv tady (pozor nahrávky nejsou v tuto chvíli opraveny dle aktuálního znění).
Opravená verze 0,3 (11/2006)
Brožura A5 (32 str.)
Klad stránek pro vytištění brožury: dogmatiky.pdf (948 k)
Klad stránek vzestupně za sebou (pro čtení na monitoru a pro zvětšení stránky A5 při tisku na velikost A4 - zvětší se tím velikost písma - podrobnosti zde): dogmatiky-w.pdf (947 k)

Svatá Tajina pomazání olejem (tzv. svěcení oleje pro nemocné, soborovanije).
Z trebníku. Postup bohoslužby pro sedm kněží. Nový (revidovaný) český překlad. Úplné znění. Připojeny rozsáhlé poznámky k obřadu.
Verze 0,45 (9/2008)
Oproti předchozí verzi byla opravena interpunkce u biblických úryvků, které v minulém vydání nějak unikly korektuře; v kánonu doplněna varianta pro hromadné konání Tajiny a upravena závěrečná modlitba nad nemocným; k tomu i další drobné opravy a úpravy.
Brožura A5 (52 str.)
Klad stránek k vytištění brožury: soborovanije.pdf (501 k)
Klad stránek vzestupně za sebou (vhodné pro čtení na monitoru nebo pro zvětšení stránky A5 při tisku na velikost A4 - zvětší se tím velikost písma - podrobnosti zde): soborovanije-w.pdf (520 k).

Svatá Tajina sňatku.
Z trebníku. Postup bohoslužby svatby. Nový (revidovaný) český překlad. Úplné znění. Připojeny rozsáhlé poznámky k obřadu.
Verze 0,3 (4/2008)
Brožura A5
Dvě mutace:
1.) pouze český text

Klad stránek k vytištění brožury: svatba.pdf (40 str., 399 k)
Klad stránek vzestupně za sebou (vhodné pro čtení na monitoru nebo pro zvětšení stránky A5 při tisku na velikost A4 - zvětší se tím velikost písma - podrobnosti zde): svatba-w.pdf (40 str.; 409 k)
2.) Bilingue - český text paralelně s církevně-slovanským textem (cyrilikou)
Klad stránek k vytištění brožury: svatba-csl.pdf (59 str., 604 k)

Nejdůležitější modlitby.
Přeložený arch s nejdůležitějšími modlitbami (začínání obvyklé, kající tropary, Jest v pravdě důstojno, Niceocařihradský symbol víry. Vhodné tam, kde je potřeba aplikovat krátké modlitební pravidlo pro začátečníky.
Verze 0,2 (11/2008)
Brožura A5 (jeden tiskový arch - první stranou souboru potiskněte lícovou stranu papíru a druhou stranou souboru potiskněte rubovou stranu a arch přeložte.)

nejdulezitejsi-modlitby.pdf


Obřad litijní ektenie a požehnání pěti chlebů, pšenice, vína a oleje.
Určeno pro použití při večerní bohoslužbě. Příručka pro kněze. Praktický maličký formát A6. Klad listů je připraven pro vytištění brožury.
Nové vydání ze 7/2009 se odlišuje od předchozího spíše jen drobnými úpravami textu) (7/2009)

PDF verze vysázeného textu pro vytištění knížečky - jeden arch A4 obsahuje 8 stránek formátu A6 - čili celou brožurku A6 - arch se rozřízne po šíři, horní a dolní část archu se přeloží a vloží do sebe, tak po sešití ve hřbetu vznikne brožurka formátu A6.
litije.pdf (77 k).

Večerní a jitřní modlitby pravoslavné církve.
Úplné modlitební pravidlo slovanského Pravoslaví.
V nové verzi 0,97 ze 7/2009 je oproti předchozí neoficiálně rozšířené verzi (0,82 z 9/2005) provedeno velké množství textových i technických úprav. Sazba byla s přechodem do nového systému sazby předělána a překladatelské poznámky přesunuty na závěr (čili už nejsou pod čarou na každé stránce jako dříve). Stáhněte si určitě tuto poslední verzi.
Verze 0,97 ze 7/2009; 47 str.
K dispozici jsou dvě mutace kladu stránek.
Klad stránek vzestupně za sebou (pro čtení na monitoru a pro zvětšení stránky A5 při tisku na velikost A4 - zvětší se tím velikost písma - podrobnosti zde): moveji2009-w.pdf (332 k)
Klad stránek k vytištění brožury: moveji2009-broz.pdf (318 k)
Knížky (formátu A5)

Technické provedení kladu stránek a složení brožury je stejné v předchozím případě brožur s bohoslužbami.

Sv. Ignatios Antiochijský (Bohonosec) - o Církvi.
Výběr z listů učedníka svatých apoštolů. Sv. Ignatios - biskup mučedník - zemřel přibližně roku 107, byv jakožto křesťan předhozen šelmám v římské aréně za císaře Trajána. Cestou do Říma v poutech psal listy okolním církvím. Z těchto listů je pořízen výtah - studie o raně křesťanském vnímání jednoty Církve.
Brožura formátu A5 (potištěné papíry A4 se nakonec přeloží napůl a sešijí uprostřed, čímž vznikne kýžený sešit - celkem 16 str. A5; návod na domácí vytištění brožury viz níže).

PDF verze pro přímé čtení (pro Acrobat Reader) - obsahuje text a stránky, jak jdou za sebou - vhodné pro čtení na monitoru: ignatij-w.pdf (105 k).
PDF verze vysázeného textu pro vytištění knížečky - obsahuje brožuru - na každé tiskové straně A4 je dvojice stránek A5 (liché stránky souboru obsahují vždy dvojici malých stránek pro potištění líců archů, na sudých stránkách souboru je pak dvojice malých stránek pro potiskování rubů archů; seřazením oboustranně potištěných archů a jejich přeložením a sešitím uprostřed vznikne žádaná brožurka formátu A5):
ignatij.pdf (95 k).

Jana Baudišová: Pravoslavné ikony.
Starší práce o pravoslavných ikonách. Toto stručné pojednání si můžete přečíst v HTML na webu Křesťanské orthodoxie na adrese www.orthodoxia.cz/ikony/ikony_1.htm. Nyní je k diposici i ve formě tiskových souborů, které si můžete stáhnout a vytisknout si tuto malou brožurku vysázenou ve formátu A5 (na jednom listu A4 jsou na každé straně dvě strany brožury):
Mutace tiskového PCL (to samé jako "prn") souboru pro 600 DPI:
Tiskový soubor ikon1.pcl pro potištění lícových stran (536 k)
Tiskový soubor ikon2.pcl pro potištění rubových stran (537 k)

Spor o Darwina.
Poznámky ze stejnojmené knihy. Problematika nesrovnalostí Darwinovy teorie. Text těchto poznámek si můžete přečíst na serveru www.orthodoxia.cz.
Zde je sazba tohoto textu pro vytištění brožury formátu A5; (návod na domácí vytištění brožury viz níže).
PDF soubor: darwin.pdf (264 k).

Archimandrita Rafail: Pád pyšných.
Český překlad knížky vydané Trojicko-sergijevskou lávrou. Stať známé gruzínské osobnosti starce Rafaila (Karelina). Věnováno problematice církevních rozkolů a potažmo otázce jednoty Církve. Tento příspěvek ke studiu autentické křesťanské eklesiologie jistě zaujme nejen ty, jichž se nějaký rozkol bezprostředně dotýká, ale též všechny, kteří se zajímají o pravoslavný pohled na tak základní a bytostnou vlastnost Církve, jakou je její Božská nedělitelná jednota. (19.12.2003 ještě nepatrně upravená v. 1.2; dnes 1.3)
Zde je sazba tohoto textu pro vytištění brožury formátu A5 (60 str.); (návod na domácí vytištění brožury viz níže).
PDF soubor se sazbou pro tisk brožury: pad_pysnych.pdf (370 k).
PDF verze sazby nikoliv k vytištění brožury, nýbrž přímo ke čtení na monitoru (klad stránek a listů vzestupně za sebou): pad_pysnych-w.pdf (401 k).

Alexandr Krasnov: Duchovní besedy starce Antonije. Knížka o znameních naší doby a proroctví ruského starce (20.7.2004)
Zde je sazba tohoto textu pro vytištění brožury formátu A5 (60 str.); (návod na domácí vytištění brožury viz níže).
PDF soubor s kladem listů pro tisk brožury: antonij.pdf (647 k).
PDF soubor pro přímé čtení brožury (klad listů vzestupně za sebou) (po zobrazení v Acrobatu je někdy nutno pro čtení stránku otočit do správné polohy): antonij-w.pdf (466 k).

Život sv. Gorazda, biskupa českého a moravsko-slezského (4.9.2004)
Pro čtení v chrámu či trapeze v den památky sv. Gorazda.
Zde je sazba tohoto textu pro vytištění brožury formátu A5 (60 str.); (návod na domácí vytištění brožury viz níže).
(Služba sv. Gorazdu ke stažení zde.)
PDF soubor se sazbou pro tisk brožury: gorazd-zitije.pdf (422 k).
PDF verze pro přímé čtení - obsahuje text a stránky, jak jdou v knize za sebou - vhodné pro čtení na monitoru: gorazd-zitije-w.pdf (433 k).

Zázraky naší doby. Athos a konec světa. Tři současné zázraky. Athos - eschatologická esej. Články této brožury naleznete také samostatně v HTML na webu: www.orthodoxia.cz. (V původní verzi z 16.2.2007 provedeno několik oprav v drobnotech - verze 0.5 - 5/2009.)
Zde je sazba tohoto textu pro vytištění brožury formátu A5 (60 str.); (návod na domácí vytištění brožury viz níže).
PDF soubor s kladem listů pro tisk brožury: tri-divy-athos-br.pdf (315 k).
PDF soubor pro přímé čtení brožury (klad listů vzestupně za sebou - pro čtení na monitoru a pro zvětšení stránky A5 při tisku na velikost A4 - zvětší se tím velikost písma - podrobnosti zde): tri-divy-athos-w.pdf (323 k).
Brožury formátu A4

Na každé straně listu papíru je jedna stránka brožury. Potiskovat běžným způsobem. Na líce listů tisknout liché strany souboru, na ruby tisknout sudé. Po sešití složky potištěných listů na boku vznikne velký sešit - brožura formátu A4.

Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (spolu s prováděcími předpisy).
Místní církevní ústava schválená a přijatá sněmem zdejší místní pravoslavné církve, který se konal v r. 1999 ve Vilémově na Moravě.
Textový soubor pro MS WORD: ustava.doc (velikost 90k)
Tiskový soubor - mutace PCL souboru pro 600 DPI: ustava-6.zip (velikost 98k)
Tiskový soubor - mutace PCL souboru pro 300 DPI: ustava-3.zip (velikost 54k)

Služba ke sv. Gorazdovi, biskupu českému a moravsko-slezskému, novému mučedníku.
Kompletní podrobná služba - změny pro všechny velké denní bohoslužby (večerní, jitřní a Božskou liturgii) v den památky sv. Gorazda (4. září). Ve dvou sloupcích jsou obě kalendářní varianty (pro službu podle starého i nového kalendáře). Přílohy s notací (melodie hlasů) a s doplňujícími hymny (např. ke svátku Zesnutí přesvaté Bohorodice, které jsou v tento den také potřeba). Připojen poznámkový aparát. Služba schválena posvátným synodem (u příležitosti kanonizace) a úpravy ve znění troparu a kondaku dle návrhu sboru moravských presbyterů schváleny posvátným synodem v r. 1994. Připojeny 3 ilustrační obrázky (sv. Gorazd).
Významná revize sazby - srpen 2006 - provedeno mnoho jazykových úprav, opraveny značky pro zpěv, v jitřní bohoslužbě doplněny poznámky k postupu bohoslužby, doplněno církevně-slovanské znění troparu a kondaku sv. Gorazda a řada dalších doplňků a úprav. Pro používání si určitě stáhněte tuto novou verzi.
Formát A4. Listy se potisknou obvyklým způsobem (na líce lichými stranami a na ruby sudé strany), a pak se sešijí na levé straně, čímž vznikne velký sešit formátu A4. Stran 32.
(Život sv. Gorazda ke stažení zde.)

PDF soubor: gorazd-sluzba.pdf (517 k).

Hymny ke svátečnímu období Narození Páně.
Bohoslužebné hymny ke svátku Narození Krista (vše, co je potřebné ke změnám ve večerní bohoslužbě a na Božské liturgii při chrámové oslavě svátku Narození, jakož i v období předsvátečním a posvátečním.
Určeno pro použití při bohoslužbách. Překlad z církevní slovanštiny. (Tyto hymny doplňují české bohoslužby na místech, kde jsou v "Gorazdově sborníku" zkráceny.)
Nová opravená rozšířená verze: v. 2.2 (z 2/2005)
Sazba na celé listy A4: narozeni.pdf (velikost 379k)

Paremije (vybraná starozákonní čtení) k předvečeru svátku Narození Páně..
Určeno pro použití při bohoslužbách. Kompilace kralického a ekumenického překladu (prozatímní znění).

(Mírně opravená verze z 2/2005)
PDF soubor: parem-va.pdf (56k)

Paremije (vybraná starozákonní čtení) ke svátku Paschy (čtení na Velkou sobotu).
Určeno pro použití při bohoslužbách. Kompilace kralického a ekumenického překladu; upraveno dle ruského pravoslavného znění.
PDF soubor: parem-so.pdf (215k)

Kathisma 18. (kapitola z pravoslavného žaltáře - žalmy: 119/120 - 133/134).
Nový český pravoslavný překlad - dle v Pravoslaví používaného znění Bible: LXX. Překladatelské a výkladové poznámky.
18. kathisma se používá mj. při velkopostní liturgii předem posvěcených Darů (v české bohoslužbě dle Gorazdova sborníku je čtení kathismy zkráceno na několik veršů). Od března 2003 - nová, opravená verze.
Formát A4, tiskne se oboustranně (liché strany na líc a sudé na rub archu). 8 str.

PDF soubor: kath-18.pdf (195 k).

Obřad vynášení kříže (koná se na svátek Povýšení svatého Kříže a na 3. neděli velkopostní - uctívání svatého Kříže).
Pojednání o tomto obřadu a dále o obřadu pozdvihování svatého kříže, který může být součástí obřadu vynášení kříže. Připojeny jsou stichiry k velkopostní křížové neděli pro večerní bohoslužbu (v předvečer 3. velkopostní neděle) a dále kající stichiry, které se zpívají při klanění svatému kříži.
Formát A4, tiskne se oboustranně (liché strany na líc a sudé na rub archu). 7 str.

PDF soubor: kriz.pdf.
Dokumenty tištěné běžným způsobem na volné listy

Zjevení přesvaté Bohorodice v Jižní Osetii.
Dva listy. Původně uveřejněno na weblogu Ambon.
Sazba ve formátu Acrobat (PDF): osetie-zazrak.pdf

Tropary a kondaky čtené na závěr děkovných modliteb po účasti na Božské Eucharistii.
(Řád krátké děkovné bohoslužby, která se koná po Božské liturgii).
Tyto tropary jsou součástí "Modlitebního pravidla ke svatému Přijímání", kde je nejnovější verze jejich překladu - viz na této stránce zde.
(Jedna stránka)
Sazba ve formátu Acrobat (PDF): zaver-dek.pdf (velikost 69k) (verze 2003; v.2).

Antifony (na začátek Božské liturgie) pro službu ve všední dny.
Určeno pro použití při bohoslužbách. Překlad z církevní slovanštiny. (Dvě stránky na jednom listu, 1. str. souboru vytisknout na líc papíru, 2. str. na rub; pak přeložit uprostřed a je z toho čtyřstránková "brožura".)
PDF soubor: antifony.pdf (82k) (Verze 2003; v 2.11)

Nálepky na svěcenou vodu (samolepky na nádoby se svěcenou vodou).
Obrázky s nápisem: "Svěcená voda". Určeno pro označení lahví, do nichž je čerpána svěcená voda.
Jsou zde různé velikosti i druhy nálepek - pro různé velikosti předvyražených samolepkových archů. Soubor obsahuje stránku, kterou vytiskněte na arch A4 s převyraženými samolepkami o rozměrech dle velikosti níže uvedeného typu (archy s předvyraženými samolepkami koupíte např. tam, kde provádějí kopírování). Nebo může tisknout na arch A4 obsahující jednu celoplošnou samolepku (v takovém případě si pak musíte jednotlivé nálepky vystříhat nůžkami sami). Při tisku na převyražené samolepky dejte pozor, abyste měli v panelu Acrobat readeru, kde se nastavují parametry tisku, v sekci "zpracování stránky" nastaveno "měřítko tisku": žádné (jinak by se vytištěné obrázky nemusely strefit do předvyražených samolepek).

Pro arch s předvyraženými 27 samolepkami (rozměr jednotlivé samolepky 36 x 70 mm; arch s třemi řadami samolepek, v každé řadě je jich 9). Arch se vkládá do tiskárny jako obvykle (úzkou stranou dopředu, přičemž nejdříve jede do tiskárny ten konec archu, kde jsou kraje prvních samolepek přesně 13 mm od hrany archu). Nálepka je orientovaná pro použití naležato.

Tato velikost samolepek je zde v těchto druzích:

Dva pávi se zřídlem vody uprostřed a nápisem pod nimi:
PDF soubor: nalepka-svata-voda-3-9a.pdf (462 k)

Dva kříže v kruhu a nápis mezi nimi
PDF soubor: nalepka-svata-voda-3-9b.pdf (318 k)


Pro arch s předvyraženými 14 samolepkami (rozměr jednotlivé samolepky 42 x 140 mm; arch s dvěma řadami samolepek, v každé řadě je jich 7). Arch se vkládá do tiskárny jako obvykle (úzkou stranou dopředu). Nálepka je orientovaná pro použití nastojato.

Ornament s kříži, nápis nahoře a dole
PDF soubor: nalepka-svata-voda-2-7a.pdf (161 k)

Pro arch s předvyraženými 14 samolepkami (rozměr jednotlivé samolepky 42 x 140 mm; arch s dvěma řadami samolepek, v každé řadě je jich 7). Arch se vkládá do tiskárny jako obvykle (úzkou stranou dopředu). Na každou nálepku jsou vytištěny dvě malé nálepky, takže je potřeba každou rozstřihnout nad dvě. Určena tam, kde jde málo místa.
Problém: vytištění tohoto archu je výpočetně značně náročné. Tisk může trvat i několik hodin. Nejlépe je na noc pustit tiskárnu, připravit do ní papír, na počítači spustit tisk a ráno přijít shlédnout výsledek. Potištěný arch kopírovat na samolepky raději na kopírce.

Ornament s řeckými písmeny Ch R v kruhu, nápis nahoře a dole
PDF soubor: nalepka-svata-voda-2-7b.pdf (1,4 M)

Pro arch s předvyraženými 24 samolepkami (rozměr jednotlivé samolepky 37 x 70 mm; arch s třemi řadami samolepek, v každé řadě je jich 8). Arch se vkládá do tiskárny jako obvykle (úzkou stranou dopředu). Nálepka je orientovaná pro použití nastojato.

Křížek se dvěma stromečky, nápis dole:
PDF soubor: nalepka-svecena-voda-3-8a.pdf (186k)

"Lístečky na zápisky za živé", čili lístky, na které veřící zapisují jména, která mají být vzpomínána při liturgii na proskomidii.
Na jedné stránce A4 čtyři lístky. Výsledný formát lístku A6.
List A4 potisknout jen na jedné strané a pak rozřezat na čtyři části. Při tisku v Acrobatu 6 dbejte na to, aby na dialogovém panelu pro tisk - v sekci "zpracování stránky" - bylo u volby "měřítko stránky" zvoleno: "žádné" (to samé platí i pro tisk všech ostatních lístků).
Pro jména živých (za zdraví).
PDF soubor: pomjanik-z.pdf (144k)

"Lístečky na zápisky za živé" (menší, úzký formát)
Na jedné stránce A4 šest lístků. Formát lístku: 7 x 15 cm.
pomjanik-z3.pdf (217 k)

"Lístečky na zápisky za zesnulé", čili lístky, na které veřící zapisují jména, která mají být vzpomínána při liturgii na proskomidii.
Na jedné stránce A4 čtyři lístky. Výsledný formát lístku A6
List potisknout jen na jedné strané a pak rozřezat na čtyři části. Doporučuje se tisknout na papír jiné barvy, než jsou lístky za živé (vhodná je modrá barva lístků).
Pro jména zesnulých (za upokoj).
PDF soubor: pomjanik-u.pdf (251k)

Postup zpěvu troparů a kondaků po malém vchodu při liturgii. Výběr z plného pravoslavného typikonu.
Výklad pořadí zpěvu troparů a kondaků. Připojeny konkrétní příklady.
Ozdobný tisk. Jeden list potištěný z obou stran. (7/2006)
PDF soubor: typikon-postup-trop-kond.pdf (336k)
Elektronické publikace

Pravidla všeobecných a místních sněmů i svatých Otců pravoslavné církve (posvátné kánony).
Kompletní český překlad všech kanonických pravidel, včetně poznámek a rejstříku. Elektronická hypertextová verze dříve vydané církevní knihy.
Tato elektronická verze sbírky kánonů je výhodná tím, že celý text kompletně všech posvátných kánonů je v jediném HTML souboru - tento soubor je možno umístit na plochu Windows a kliknutím na ikonku souboru se pak ihned otevře Váš internetový browser (prohlížeč) (Netscape nebo MS Internet Explorer apod.) a v něm je možno soubor s kánony velice pohodlně prohlížet, využívat hypertextové odkazy (vedou např. na příslušnou poznámku v poznámkovém aparátu a odtud zpět na původní místo v textu), případně používat tlačítko BACK (Zpět) ke skoku na místo v kánonech, kde jste byli před tím. Na konci souboru je (podobně jako v knize) rejstřík (opět propojený hypertextově s textem) atd. Pomocí funkce prohlížeče (browseru) FIND ("ctrl F") lze snadno v celém textu hledat výskyt zadaného klíčového slova... Pomocí clipboardu (schránky) lze vybraný text kánonů jednoduše přetahovat do jiných dokumentů - např. do Vašeho textového editoru. Dále: u každého čísla kánonu je zároveň uvedeno z jakého sněmu onen kánon je (to je pro práci docela praktické).
3.10.2002 byla uvolněna nová verze (v. 1,3) (opravy a rozšíření HTML; opraveny ještě některé překlepy, zdokonaleny a vyladěny hypertextové funkce adal.) Nová verze je zde:
HTML soubor (pro I. Explorer, Firefox, Mozila nebo Netscape apod.):
kanony.htm (velikost 915k)

Počeštěné fonty pro Windows. České s slovenské písmo napodobující staroslověnskou cyriliku. Jedná se o TrueTypové unicode fonty, které vznikly upravením staroslověnské cyriliky pro latinku; rozšířeno pro používání českých a slovenských znaků (a většiny ostatních znaků rozšíření Eastern European, Win 1250).
Pokud tento font nainstalujete do Windows, můžete jím psát (např. ve Wordu) jako jakýmkoliv českým (resp. slovenským) písmem.
Z typografického hlediska je to spíše hříčka než vážně míněné písmo. Nepoužívat pro psaní delších textů ale spíše příležitostně pro nějaké nadpisy, titulky, kratičké ozdobné texty apod.
Nabízeny jsou zde dva TT fonty, které se maličko odlišují tvarem písmen; resp. každý z nich vznikl jinak prováděnou adaptací cyrilských znaků do latinky. Číslice mají oba fonty stejné. (7/2006)
1. font Cyr Old lat Cz.ttf (písmena se více podobají znakům latinky)
2. font Cyr-lat Csl Cz.ttf (tvar písmen je trochu blíže k cyrilici a dále od latinky než v předchozím případu)
Připravuje se:

Tropary a kondaky (pro všechny neděle v roce a pro svátky a významné dny).
Technické poznámky

Domácí vytištění naší sazby můžete provést dvěma rozdílnými způsoby:
a) buď přes program Adobe Acrobat Reader (viz zde)
b) anebo (starší způsob) skrze tiskový soubor (viz níže).

A) Použití souborů ve formátu PDF pro Adobe Acrobat Reader

Tento způsob domácího vytištění sazby se zdá být nejjednodušší. Dále má tu výhodu, že je použitelný nejen pro tisk na laserových tiskárnách, nýbrž pro jakoukoliv tiskárnu, kterou máte na Vašem počítači nainstalovánu a připojenu (nejkvalitnější výsledek však dává laserová tiskárna). (Použití PDF souborů jsme se rozhodli nekomplikovat jejich komprimováním - tedy soubory ve formátu Acrobat můžete použít v té podobě, v jaké jste si je stáhli z internetu.) V nejbližší době zatím však z technických důvodů nejsou k dispozici ve formátu Acrobat všechny zde nabízené sazby.

Ke zdárnému použití stažených PDF souborů musíte mít v počítači nainstalován běžně používaný program - prohlížeč "Adobe Acrobat Reader" (který si můžete stáhnout z internetu např. z této adresy). Soubor se sazbou ve formátu Acrobat rozpoznáte podle přípony PDF a stáhnete si jej z našeho webu do Vašeho počítače. Soubor formátu Acrobat si prohlížečem "Adobe Acrobat Reader" můžete nejen prohlédnout, ale i vytisknout (v menu "file" je obvyklá položka "print" /ctrl P/, skrze níž můžete zobrazený soubor se sazbou poslat do Vaší tiskárny).

Návod na tisk PDF souborů s upraveným kladem stránek pro brožuru výsledného formátu A5 (to je většina brožur, které jsou zde k dispozici pro tisk) (jméno souboru bývá od r. 2009 zakončováno na "-broz.pdf"). Sazba brožur formátu A5 je v tiskovém PDF souboru uspořádána tak, že na každé potištěné straně listu papíru formátu A4 je dvojice stránek A5 (na jedné straně listu je lícová dvojice a na druhé straně musí být správná rubová dvojice, která je souboru jako hned následující stránka za stranou s lícovou dvojicí), přičemž aby brožuru bylo možno z potištěných listů správně sestavit, musí být být papíry správně oboustranně potištěny. Při zobrazení souboru se sazbou brožury v prohlížeči "Acrobat" uvidíte, že lícové a rubové dvojice stránek jdou střídavě za sebou, jakožto liché a sudé stránky souboru.
Tedy pro správné potištění listů je nutno vytisknout na líce listů papíru jen liché stránky souboru, a pak (ve stejném pořadí) potisknout ruby papírů sudými stránkami souboru. Tak vytiskneme celý soubor obsahující brožuru. Potištěné listy složíme ve správném pořadí, přeložíme uprostřed, sešijeme v místě přeložení (tj. v budoucím hřbetu knížečky), čímž nám vznikne kýžená brožura formátu A5.

Tedy rekapitulace: liché stránky PDF souboru (pro potištění listu A4) obsahují vždy dvojici malých stránek (A5) pro tisk na líce archů, na sudých stránkách souboru je pak dvojice malých stránek pro potiskování rubů archů.
1.) Nejprve potiskneme líce tiskových archů tím, že zadáme vytisknout pouze liché stránky PDF souboru;
2.) pak potiskneme ruby archů ve stejném pořadí tím, že zadáme tisknout sudé stránky souboru (pozor: k tomuto druhému tisku seřaďte prve potištěné listy tak, aby se nyní tisklo na jejich zatím prázdé ruby a to v pořadí od prvního listu k poslednímu - u některých tiskáren je kvůli tomu nutno přeskládat pořadí právě potištěných papírů).
3.) Seřazením již oboustranně potištěných archů a jejich hromadným přeložením v půli vznikne brožurka formátu A5 - ve hřbetu ji velkou sešívačkou sešijeme a je hotovo.

Program Acrobat od verze 4 umí tisknout zvlášť liché strany (volba: "Odd pages only") (tj. pro nás lícové strany papírů) a zvlášť sudé strany (volba "Even pages only") (tisknout na ruby listů). Tedy neprve vytiskneme najednou všechny liché strany (tj. líc), pak potištěné papíry obrátíme (možná /záleží na typu tiskárny/ je bude potřeba přeskládat, aby se potiskovaly ve správném pořadí - od začátku textu), opět vložíme do tiskárny a tiskneme na jejich rub všechny sudé strany, jak jdou za sebou (dbáme na správné pořadí listů při potiskování rubů).

Nastavení tisku na počeštěném Acrobat Readeru při tisku sazby brožur - dialogový panel pro tisk:
Rozsah tisku = "všechny"
Podmnožina = "Pouze liché stránky" (pro tisk na ruby papírů zadat - "pouze sudé stránky"; pokud potiskujete ruby papírů v obráceném pořadí, pak zaškrtněte volbu "obrátit stránky").
Zpracování stránky:
Měřítko stránky = "žádné"
"Automaticky otáčet a vystředit" - ano (tj. zaškrtnout volbu)
Co tisknout = "Dokument"
Nastavení tisku na anglickém Acrobat Readeru při tisku sazby brožur - dialogový panel pro tisk - print:
Print Range = "All"
Subset = "Odd pages only" (pro tisk na ruby papírů zadat - "Even pages only"; pokud potiskujete ruby papírů v obráceném pořadí, pak zaškrtněte volbu "Reverse pages").
Page handling:
Page scaling = "none"
"Auto-rotate and Center" - ano (tj. zaškrtnout volbu)
Co tisknout = "Dokument"
Použití mutace PDF souboru s vzestupným kladem stránek.

Je tady zvykem označovat tyto soubory v závěru jejich názvu: "-w.pdf". Klad stránek je u ní prostý vzestupný - od začátku publikace až do konce.

K čemu se tyto soubory hodí?
Jednak je tato mutace vhodná pro čtení publikace na monitoru.
Dále je vhodná pro zvětšování stránek A5 na formát A4 při tisku publikace.
Tato mutace PDF souboru umožňuje při tisku zvětšit původní formát stránky A5 (pro který byla knížka vysázena) na formát A4 (běžný list používaný pro počítačové tiskárny). Zvětší se tím celá sazba stránky - včetně použitých písmen (to je vhodné tam, kde jsou větší nároky čitelnost). Na panelu tisku v Acrobat Readeru najdeme sekci "zpracování stránky" a zde u volby "měřítko stránky" vybereme "přizpůsobit velikosti papíru". Toť vše - a můžeme tisknout.
(Zde popisované platí jen pro soubory, jejichž aktuální verze pochází z listopadu 2006 či doby po tomto datu.)

Od uvolnění Acrobat Reader verse 9 se otevřely další možnosti nakládání s těmito soubory. Na panelu tisku v roletovém menu "měřítko stránky" máte na výběr nové dvě zajímavé položky: "více stránek na list" a "tisk brožury". Pomocí nich si sami můžete vytvořit klad listů pro vytištění brožury.
V případě ozdobných tisků žalmů, modliteb, vyznání víry apod. obsahuje soubor potištění jedné strany jednoho listu formátu A4. Doporučujeme vytisknout na světle žlutý nebo jinak vhodně jemně zabarvený papír či na mramorovaný karton.

Software k prohlížení a tisku souborů tohoto formátu (PDF) -- tj. Acrobat Reader 6" -- si můžete bezplatně stáhnout jednak ze serveru firmy Adobe nebo (rychleji) přímo od nás (verze 6 počeštěná - klikni na obrázek):

"Acrobat Reader 7" (anglická verze) je u nás zde (pozor velikost instalačního souboru je 21 M).


B) Použití tiskových souborů

Tento typ souborů je už postupně odstraňován a zamněňován za formát PDF (pro Acrobat Reader).

Tiskové soubory jsou zde v tiskovém jazyce PCL (obvyklém pro laserové tiskárny) (přípona za jmény těchto souborů je vždy PRN nebo PCL) a jsou zde ve dvou mutacích: pro tisk v rozlišení 300 DPI (starší tiskárny) a 600 DPI (současný standard). Jméno tiskového souboru pro 300 DPI končí vždy císlicí 3 (*3.prn); poslední znak jména souboru pro tisk v 600 DPI je číslice 6 (*6.prn).

V případě ozdobných tisků žalmů, modliteb, vyznání víry apod. je vždy jeden soubor (ve dvou mutacích 300 a 600 DPI) obsahující tisk na jednu stranu listu formátu A4. (Doporučujeme vytisknout na světle žlutý papír.)

Případ tisku brožur formátu A5 (formát A5 vznikne přeložení listu A4; na jednom listu A4 jsou tedy dvě malé stránky A5): k disposici jsou zde vždy dva soubory - první potiskne listy A4 dvojicemi malých stránek po jedné straně (na líc) - a druhý soubor natiskne (v tomtéž pořadí!) dvojice malých stránek na druhou stranu listů (potiskne rub). Pak se po obou stranách potištěné listy přeloží zasunou do sebe (případně sešijí) a vznikne tak broužura formátu A5. Soubor obsahující potištění lícové strany listů má jako předposlední znak ve jménu písmeno L (např. pro 600 DPI: *L6.prn); soubor, kterým se potiskne rubová strana listů, má jako předposlední znak písmeno R (např. pro 600 DPI: *R6.prn).

Soubory jsou archivovány neboli komprimovány programem ZIP. Pokud jej nemáte nainstalován, je možno si ho stáhnout zde. Archivní čili komprimované (zabalené) soubory mají příponu ZIP (*.zip čili "jmeno-souboru.zip"). Před posláním do tiskárny je musíte dekomprimovat (rozbalit). Rozbalené soubory mají příponu PRN - jen takové soubory můžete vytisknout. (Některé menší tiskové soubory /pouze varianta pro 600 DPI/ jsou ke stažení i v nekomprimované podobě a můžete je tedy tisknout přímo.)

Nevíte si rady, jak poslat stažený tiskový soubor z Vašeho počítače do tiskárny? Viz hned zde níže.
Poznámka k vytištění stažených tiskových souborů

Řeč jde o tiskových souborech ve formátu PCL (PRN)
(tj. tato kapitola se netýká PDF souborů pro Acrobat Reader - o nich
výše).

Tiskové soubory můžete poslat do tiskárny různým způsobem (netýká se PDF souborů, které se tisknou přímo z programu Acrobat Reader). Před jejich použitím si však rozbalit (dekomprimovat) stažené archivní soubory. Kvůli značné velikosti tiskových souborů je umísťujeme na server v komprimované (zapakované) podobě, což se projevuje změněnou příponou u jména souboru na ZIP (podle této přípony poznáte, že soubor je archivní - komprimovaný). Programem winzip (nebo jiným) je musíte před použitím rozbalit (jejich velikost se tím může až ztrojnásobit). Výsledkem je tiskový soubor s příponou PRN (jmeno-souboru.prn) (podle této přípony poznáte, že soubor je tiskový). Tyto tiskové soubory pak teprve můžete vytisknout. Popíšeme dva jednoduché způsoby.

1.) V prostředí DOSu anebo na příkazovém řádku ve Windows (95, 98, NT) (okno MSDOS) vstoupíte do adresáře, kde máte tiskové soubory (už rozbalené, rozzipované), a napíšete příkaz: copy jmeno-souboru.prn lpt1 /b

2.) Pokud by ve výše popsaném postupu byl nějaký problém, pak si do adresáře, kde máte rozzipované tiskové soubory, stáhněte od nás soubor tisk.bat. Pak v tomto adresáři stačí napsat na příkazovou řádku řádku tento povel: tisk jmeno-souboru.prn

Příklad:
soubor jménem symb-6.zip jste stáhli do adresáře jménem DOKUMENTY na disku C, kde jste rozbalili (např. programem Winzip, takže má příponu PRN) a máte tam tedy nyní přítomen soubor symb-6.prn. Do tohoto adresáře jste si před tím stáhli také soubor tisk.bat.
Vstoupili jste do tohoto adresáře. Na příkazovém řádku stojí psáno: C:\DOKUMENTY>
Za to napíšete: tisk symb-6.prn
To by mělo stačit k úspěšnému vytištění.
(Pozn.: předpokládáme, že Vaše tiskárna je připojena k Vašemu počítači přes port LPT1 (paralelní port č. 1), což je nejobvyklejší varianta. Pokud tomu tak není, pak musíte v souboru tisk.bat na poslední řádce změnit "lpt1" na "lpt2" nebo na to jméno portu, k němuž máte tiskárnu připojenu.) U starších laserových tiskárnem s instalovaným jazykem Postscript (např. HP LJ III) je někdy nutno vypnout Postscript.

Tiskové soubory jsou optimalizovány pro tiskárny: HP LJ 4 (600 DPI) a HP LJ III (300 DPI).
Pokud něco nefunguje, pište na adresu:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).

NAVRCHOLU.cz


Hlavní stránka serveru „Pravoslaví.cz“    Homepage webu „www.orthodoxia.cz“