Jak si vytisknout naše soubory

Krátká příručka s návodem pro vytištění publikací, uveřejněných na webu pravoslavného downloadu

Zde najdete podrobný návod jak získat brožurku z našich tiskových souborů, které jsme vydávali v několika technických provedeních a různých formátech konečné tiskoviny.

Česky si můžete soubory vytisknout, i když nemáte na Vašem počítači (ve Vaší tiskárně) češtinu nainstalovánu. Tiskárna ani nemusí obsahovat podporu jazyka Postscript. Vše, co je ke zdárnému vytištění potřeba, jest: stáhnout si soubor se sazbou z tohoto webu (pokud je zazipovaný /s příponou ZIP/, tak si jej rozbalit - dekomprimovat) a poté vytisknout.

Nemáte-li k dispozici laserovou tiskárnu připojenou k počítači: většina veřejných "copy center" (tj. tam, kde pro veřejnost kopírují listiny, knihy apod.) má připojení na internet a kopírky jsou tam propojené s počítačem; přinesete-li si tuto internetovou adresu www.pravoslavi.cz/download, můžete si tam nechat stáhnout požadované soubory a hned vám je tam na kopírce vytisknou na papíry (pro sazbu brožury formátu A5 připravenou v PDF platí, že liché stránky souboru se tisknou na líce papírů a jejich ruby se ve stejném pořadí pak potisknou sudými stránkami souboru (podrobnosti jsou právě na této stránce, viz níže). Další možností je přinést si s sebou do copycentra stažený PDF soubor vypálený na CD nebo uložený ve "flešce".

Ke zdárnému použití stažených PDF souborů musíte mít v počítači nainstalován běžně používaný program - prohlížeč »Adobe Acrobat Reader« (který si můžete stáhnout z internetu např. z této adresy - anglická verze. Českou verzi nebo verzi pro jiný operační systém si můžete vybrat zde). Soubor se sazbou ve formátu Acrobat rozpoznáte podle přípony PDF a stáhnete si jej z našeho webu do Vašeho počítače. Soubor formátu Acrobat si prohlížečem "Adobe Acrobat Reader" můžete nejen prohlédnout, ale i vytisknout (v menu "file" je obvyklá položka "print" /ctrl P/, skrze níž můžete zobrazený soubor se sazbou poslat do Vaší tiskárny).

Tento způsob domácího vytištění sazby se zdá být nejjednodušší. Dále má tu výhodu, že je použitelný nejen pro tisk na laserových tiskárnách, nýbrž pro jakoukoliv tiskárnu, kterou máte na Vašem počítači nainstalovánu a připojenu (nejkvalitnější výsledek však dává laserová tiskárna).
Obecný popis technických variant našich tiskových souborů

Tři typy tiskových souborů, na něž u nás můžete narazit:

1.) Nejstarší tiskové soubory jsou ve formátu PCL a lze je vytisknout tím, že je pošleme na port tiskárny kopírováním na příkazovém řádku. Již dlouho není používáno. Podrobnosti zde.

Drtivá většina tiskových souborů je v dnes rozšířeném formátu PDF.

2.) Naše starší PDF soubory - označené jako "PDF staršího typu" (připravované ještě v systému z 90. let v prostředí GEM) mají někdy stránku nesprávně natočenou, což sice nevadí pro tisk, ale pro čtení na monitoru je nutno ji otočit do správné polohy. U Acrobrat Reader od v. 5 to lze jednoduše činit tím, že při stisknutých klávesách CTRL a SHIFT mačkáme klávesu + (tj. "plus" - např. na numerické klávesnici úplně vpravo). Technické pokyny pro tisk jsou níže na této stránce. Tyto starší PDF soubory není většinou možno při tisku zvětšovat či jinak s nimi manipulovat. Lze je vytisknout jen tak, jak jsou.

3.) Novější PDF soubory mají stránky ve správné poloze a poskytují všechny obvyklé možnosti při tisku (např. stránky vysázené pro formát A5 je možno zvětšit a tisknout na listy A4, čímž se celá sazba zvětší - písmo je lépe čitelné ve zhoršených podmínkách či pro lidi se slabším zrakem). Novětjším typem PDF jsou u nás většinou soubory, jejichž aktuální verze pochází z listopadu 2006 či doby po tomto datu.

U obou typů PDF souborů se vyskytují dvě mutace tiskových souborů

Platí pro texty vysázené na formát A5 (poloviční rozměr běžného listu do kopírky)

Knižně vysázený text (případně s obrázky) je většinou připraven ve dvou obsahově shodných ale technicky rozdílných mutacích. Rozdíl mezi mutacemi spočívá v kladu stránek v PDF souboru. První mutace má speciální klad stránek pro vytištění brožury - stránkování jde "na přeskáčku" - čili technické provedení kladu stránek a složení brožury je určeno k potištění běžných archů A4 a jejich následnému přeložení a sešití uprostřed, aby vznikla brožura formátu A5 (tj. např. na prvním listu tiskového archu je první stránka hned vedle poslední, aby přeložením všech potištěných archů najednou vznikla brožura polovičního formátu.); druhá mutace má vzestupný klad stránek (stránkování běží od první do poslední).

Pro texty vysázené na formát A4 (běžný list do kopírky) bývá většinou jen jedna mutace sazby Na každé straně listu papíru je jedna stránka brožury. Potiskovat běžným způsobem. Na líce listů tisknout liché strany souboru, na ruby tisknout sudé. Po sešití složky potištěných listů na boku vznikne velký sešit - brožura formátu A4.

Jen v některých případech je připravena i druhá mutace sazby, která je určena pro tisk na velkoformátových kopírkách, které potiskují listy A3. Pak je brožura vytištěna tak, že na jedné stránce tiskového archu jsou vedle sebe dvě stránky sazby a přeložením potištěných archů a sešitím uprostřed (tj. ve hřbetě) vznikne brožura formátu A4; je to v zásadě podobné jako u brožur formátu A5.)

PDF soubory nového typu s druhou mutací sazby s vzestupným kladem stránek (čili nikoliv pro brožuru) je možno v nových verzích Acrobat Readeru tisknout dalšími způsoby. Stránku sazby lze nejen zvětšovat na jiný formát či zmenšovat, ale pomocí různých nastavení na panelu tisku v sekci "měřítko stránky" lze vytvářet např. různé typy a formáty brožur. Můžete zkusit vybrat v roletovém menu např. "tisk brožury" nebo "více stránek na list" atd. (Je však potřeba věnovat pak pozornost i dalším nastavením, např. "počet stránek na list" nebo "listy od do" atd.)
Konkrétní návody pro tisk jednotlivých typů a mutací našich PDF souborů

Publikace formátu A5. Mutace sazby: klad stránek - brožura

Soubor má pořadí stránek uzpůsobené pro vytištění jednosložkové brožury. Tj. stránky jdou "na přeskáčku". (PDF je nového typu)

NEvhodné pro čtení na monitoru. (Chcete-li si soubor číst na monitoru Vašeho počítače použijte mutaci s prostým vzestupným kladem stránek.)

Nutný je oboustranný tisk: Liché stránky souboru tisknout na líce archů. Sudé stránky na příslušné ruby archů.

Výsledkem tisku bude brožura formátu A5, která vznikne tím, že PDF soubor vytiskne na běžné listy A4. Nutné je tisknout oboustranně (liché stránky na líce a sudé stránky na ruby papírů). Na každé stránce potištěného papíru A4 budou dvě stránky formátu A5. Potištěné papíry se pak přehnou v půli a v místě ohybu sešijí. Tak vznikne brožura A5. Důležité však je správně oboustranně potisknout listy. Stránky je možno při tisku v Acrobat Readeru různě zvětšovat (např. pro tisk na velké listy A3, z čehož přeložením vznikne brožura A4 apod.)

POZOR, chyba v zobrazování sazby. Na okrajích obrázků a notací (většinou vpravo od nich) se někdy ukazuje svislá čára (někdy se cosi svislého ukazuje vlevo i vpravo u obrázku); tento úkaz vzniká jakousi technickou chybou při konverzi do PDF. Podstatné je, že je to patrné pouze při prohlížení na monitoru a jenom při použití Acrobat readeru pro prohlížení (např. v Google Chrome se to neukazuje). Tato chyba se neprojevuje při tisku - tj. na vytištěných stránkách tyto čáry nejsou.

Podrobný návod na tisk PDF souborů s upraveným kladem stránek pro brožuru výsledného formátu A5 (to je většina brožur, které jsou zde k dispozici pro tisk) (jméno souboru bývá od r. 2009 zakončováno na "-broz.pdf"). Sazba brožur formátu A5 je v tiskovém PDF souboru uspořádána tak, že na každé potištěné straně listu papíru formátu A4 je dvojice stránek A5 (na jedné straně listu je lícová dvojice a na druhé straně musí být správná rubová dvojice, která je souboru jako hned následující stránka za stranou s lícovou dvojicí), přičemž aby brožuru bylo možno z potištěných listů správně sestavit, musí být být papíry správně oboustranně potištěny. Při zobrazení souboru se sazbou brožury v prohlížeči "Acrobat" uvidíte, že lícové a rubové dvojice stránek jdou střídavě za sebou, jakožto liché a sudé stránky souboru.
Tedy pro správné potištění listů je nutno vytisknout na líce listů papíru jen liché stránky souboru, a pak (ve stejném pořadí) potisknout ruby papírů sudými stránkami souboru. Tak vytiskneme celý soubor obsahující brožuru. Potištěné listy složíme ve správném pořadí, přeložíme uprostřed, sešijeme v místě přeložení (tj. v budoucím hřbetu knížečky), čímž nám vznikne kýžená brožura formátu A5.

Tedy rekapitulace: liché stránky PDF souboru (pro potištění listu A4) obsahují vždy dvojici malých stránek (A5) pro tisk na líce archů, na sudých stránkách souboru je pak dvojice malých stránek pro potiskování rubů archů.
1.) Nejprve potiskneme líce tiskových archů tím, že zadáme vytisknout pouze liché stránky PDF souboru;
2.) pak potiskneme ruby archů ve stejném pořadí tím, že zadáme tisknout sudé stránky souboru (pozor: k tomuto druhému tisku seřaďte prve potištěné listy tak, aby se nyní tisklo na jejich zatím prázdné ruby a to v pořadí od prvního listu k poslednímu - u některých tiskáren je kvůli tomu nutno přeskládat pořadí právě potištěných papírů).
3.) Seřazením již oboustranně potištěných archů a jejich hromadným přeložením v půli vznikne brožurka formátu A5 - ve hřbetu ji velkou sešívačkou sešijeme a je hotovo.

Program Acrobat od verze 4 umí tisknout zvlášť liché strany (volba: "Odd pages only") (tj. pro nás lícové strany papírů) a zvlášť sudé strany (volba "Even pages only") (tisknout na ruby listů). Tedy neprve vytiskneme najednou všechny liché strany (tj. líc), pak potištěné papíry obrátíme (možná /záleží na typu tiskárny/ je bude potřeba přeskládat, aby se potiskovaly ve správném pořadí - od začátku textu), opět vložíme do tiskárny a tiskneme na jejich rub všechny sudé strany, jak jdou za sebou (dbáme na správné pořadí listů při potiskování rubů).

Nastavení tisku na počeštěném Acrobat Readeru při tisku sazby brožur - dialogový panel pro tisk:
Rozsah tisku = "všechny"
Podmnožina = "Pouze liché stránky" (pro tisk na ruby papírů zadat - "pouze sudé stránky"; pokud potiskujete ruby papírů v obráceném pořadí, pak zaškrtněte volbu "obrátit stránky").
Zpracování stránky:
Měřítko stránky = "žádné"
"Automaticky otáčet a vystředit" - ano (tj. zaškrtnout volbu)
Co tisknout = "Dokument"
Nastavení tisku na anglickém Acrobat Readeru při tisku sazby brožur - dialogový panel pro tisk - print:
Print Range = "All"
Subset = "Odd pages only" (pro tisk na ruby papírů zadat - "Even pages only"; pokud potiskujete ruby papírů v obráceném pořadí, pak zaškrtněte volbu "Reverse pages").
Page handling:
Page scaling = "none"
"Auto-rotate and Center" - ano (tj. zaškrtnout volbu)
Co tisknout = "Dokument"

(Technická informace: sazba těchto souborů většinou vzniká v programu Corel Ventura 10 /doporučujeme: pro církevní použití nabízí Corel významnou slevu/. Export sazby přes PS do PDF provádíme v GSview.)
Publikace formátu A5. Mutace sazby: klad stránek - vzestupný

Vhodné pro čtení na monitoru. (PDF je nového typu)

Soubor má pořadí stránek běžné vzestupné. Stránky jdou po řadě za sebou od první k poslední. Stránkování je uzpůsobeno k prohlížení na monitoru nebo pro tisk zvětšených stránek (z formátu A5 na celou stránku listu A4). Při tisku souboru v Acrobat Readeru je možno se stránkami různě manipulovat (např. vytvářet brožuru, pokud vám nevyhovuje druhá mutace této sazby v PDF souboru s jinou verzí kladu stránek, který je pro tisk brožury speciálně připraven; stránky je možno zvětšovat, zmenšovat apod.)

POZOR, chyba v zobrazování sazby. Na okrajích obrázků a notací (většinou vpravo od nich) se někdy ukazuje svislá čára (někdy se cosi svislého ukazuje vlevo i vpravo u obrázku); tento úkaz vzniká jakousi technickou chybou při konverzi do PDF. Podstatné je, že je to patrné pouze při prohlížení na monitoru a jenom při použití Acrobat readeru pro prohlížení (např. v Google Chrome se to neukazuje). Tato chyba se neprojevuje při tisku - tj. na vytištěných stránkách tyto čáry nejsou.

Podrobný návod na použití mutace PDF souboru s vzestupným kladem stránek.

Je tady zvykem označovat tyto soubory v závěru jejich názvu: "-w.pdf". Klad stránek je u ní prostý vzestupný - od začátku publikace až do konce.

K čemu se tyto soubory hodí?
Jednak je tato mutace vhodná pro čtení publikace na monitoru.
Dále je vhodná pro zvětšování stránek A5 na formát A4 při tisku publikace.
Tato mutace PDF souboru umožňuje při tisku zvětšit původní formát stránky A5 (pro který byla knížka vysázena) na formát A4 (běžný list používaný pro počítačové tiskárny). Zvětší se tím celá sazba stránky - včetně použitých písmen (to je vhodné tam, kde jsou větší nároky čitelnost). Na panelu tisku v Acrobat Readeru najdeme sekci "zpracování stránky" a zde u volby "měřítko stránky" vybereme "přizpůsobit velikosti papíru". Toť vše - a můžeme tisknout.
(Zde popisované platí jen pro soubory, jejichž aktuální verze pochází z listopadu 2006 či doby po tomto datu.)

Od uvolnění Acrobat Reader verse 9 se otevřely další možnosti nakládání s těmito soubory. Na panelu tisku v roletovém menu "měřítko stránky" máte na výběr nové dvě zajímavé položky: "více stránek na list" a "tisk brožury". Pomocí nich si sami můžete vytvořit klad listů pro vytištění brožury. (Je potřeba věnovat pozornost dalším nastavením, např. "počet stránek na list" nebo "listy od do" atd.)

(Technická informace: sazba těchto souborů většinou vzniká v programu Corel Ventura 10 /doporučujeme: pro církevní použití nabízí Corel významnou slevu/. Export sazby přes PS do PDF provádíme v GSview.)
Publikace formátu A5 určená pro zvětšení při tisku na A4. Mutace sazby: klad stránek - vzestupný

Vhodné pro tisk se současným zvětšením stránek na formát A4 za účelem vytvoření brožury formátu A4. Sazba je na stránce posunutá směrem k vnějšímu okraji, aby bylo více místa u hřbetu brožury na provedení vazby. Větší bílý okraj je tedy u hřbetu a menší u vnějšího kraje.

Soubor má pořadí stránek běžné vzestupné. Stránky jdou po řadě za sebou od první k poslední. Umístění stránek na listech je uzpůsobeno zvláště pro tisk zvětšených stránek (z formátu A5 na celou stránku listu A4). V ostatním je vše stejné jako u mutace určené pro prohlížení na monitoru, označené ve jménu souboru na konci "-w" (tj. dle konvence *-w.pdf), viz výše.

Soubory této mutace mají na konci jména souboru značku "-m.pdf" (jejich pojmenování je dle konvence *-m.pdf). Tato mutace má jedinou odlišnost od mutace se jménem *-w.pdf, a tou je změna umístění sazby na ploše stránky. Čili sazební obrazec je na ploše stránky poněkud posunut směrem k vnějšímu okraji, aby u vnitřního okraje vzniklo více místa na provedení vazby. To je zvláště vhodné pro vazbu prováděnou kancelářským způsobem (např. kroužková vazba nebo vazba pomocí kancelářské děrovačky s umístěním proděrovaných listů do kancelářských desek s ohebným plíškem). Tyto druhy vazby totiž spotřebují více místa z plochy listu.

Při tisku těchto souborů si na panelu tisku v Acrobat Readeru najdeme sekci "zpracování stránky" a zde u volby "měřítko stránky" vybereme "přizpůsobit velikosti papíru".
Publikace formátu A5. Mutace sazby: klad stránek - brožura. Starý typ PDF

Někdy je pro prohlížení potřeba natočit stránky do správné polohy (v Acrobat Readeru nejlépe pomocí kláves: "shift ctrl plus" nebo v menu "zobrazení" je položka "natočit zobrazení").

Nutný je oboustranný tisk: Liché stránky souboru tisknout na líce archů. Sudé stránky na příslušné ruby archů.

Soubor má pořadí stránek uzpůsobené pro vytištění jednosložkové brožury. Tj. stránky jdou "na přeskáčku".

Výsledkem tisku bude brožura formátu A5, která vznikne tím, že PDF soubor vytiskne na běžné listy A4. Nutné je tisknout oboustranně (liché stránky na líce a sudé stránky na ruby papírů). Na každé stránce potištěného papíru A4 budou dvě stránky formátu A5. Potištěné papíry se pak přehnou v půli a v místě ohybu sešijí. Tak vznikne brožura A5. Důležité však je správně oboustranně potisknout listy. (PDF soubor je starého typu, zřejmě s ním nebude při tisku moci nic jiného dělat, než jej vytisknout tak jak je.)

Podrobný návod na vytištění brožury z tohoto starého typu PDF souboru je shodný jako v případě tisku z nového typu PDF souboru - viz výše.

(Technická informace: sazba těchto souborů většinou vznikala v programu Xerox Ventura Publisher 3 GEM.)
Publikace formátu A5. Mutace sazby: klad stránek - vzestupný. Starý typ PDF

Někdy je pro prohlížení potřeba natočit stránky do správné polohy (v Acrobat Readeru nejlépe pomocí kláves: "shift ctrl plus" nebo v menu "zobrazení" je položka "natočit zobrazení").

Soubor má pořadí stránek běžné vzestupné. Stránky jdou po řadě za sebou od první k poslední. Stránkování je uzpůsobeno k prohlížení na monitoru. Nehodí se pro tisk zvětšených stránek (z formátu A5 na celou stránku listu A4), protože se v tomto případě vlastně jedná o sazbu na formátu A4 s tím, že je sazba formátu A5 situována jen na jedné polovině stránky. Při tisku souboru v Acrobat Readeru asi nebude možno se stránkami nikterak manipulovat (tento typ souboru je použitelný jen pro prohlížení souboru a čtení textu na monitoru; pro vytištění brožury použijte druhou mutaci PDF souboru s jinou verzí kladu stránek, který je pro tisk brožury speciálně připraven.)

Žádný podrobný návod k použití tohoto starého typu PDF souboru s touto mutací sazby není k dispozici, protože není co vysvětlovat. Soubor lze jen prohlížet (případně si jen natočit stránky do správné polohy a zvětšit si měřítko zobrazení, aby byla na monitoru vidět jen ta polovina stránky, která je potištěná, a to je asi tak vše, co s ním lze činiti.)

(Technická informace: sazba těchto souborů většinou vznikala v programu Xerox Ventura Publisher 3 GEM.)
Publikace formátu A4

Vytištění PDF souboru, jehož stránky jsou vysázeny pro formát listů A4. Klad stránek vzestupný od první do poslední.

Nutný je oboustranný tisk: Liché stránky souboru tisknout na líce archů. Sudé stránky na příslušné ruby archů.

Vznikne publikace formátu A4 (to je neobvyklejší velikost papíru potiskovaných v kopírkách či kancelářských tiskárnách připojených k počítač). Potištěné listy mohou a nebo nemusejí na boku svázat či sešít. Doporučen je oboustranný tisk - tj. každou lichou stranu tiskového souboru tiskneme na líce listů, a každou sudou stránku na ruby listů. První a poslední list je vhodné vytisknout na kartónový list, aby vznikla tvrdší obálka.

Další možností je tisknout na velkoformátové tiskárně či kopírce a v Acrobat Readeru upravit měřítko stránky - použít např. volbu "více stránek na list" nebo "tisk brožury". (Je potřeba věnovat pozornost dalším nastavením, např. "počet stránek na list" nebo "listy od do" atd.)
Publikace formátu A4. Druhá mutace sazby: klad stránek - brožura

Určeno pro tisk na kopírkách a počítačových tiskárnách schopných potiskovat velké papíry rozměru A3. Na jednu stránku tiskového archu A3 se vytisknout dvě stránky brožury, jež mají formát A4. Potiskuje se oboustranně - liché stránky souboru na líce tiskových archů, sudé stránky souboru na odpovídající ruby archů. Pak se potištěné archy přeloží uprostřed, vznikne složka brožury formátu A4, která se ve hřbetu sešije. Podrobný návod je podobný jako při tisku brožury formátu A5 jen s tím rozdílem, že všechny formáty jsou o stupeň větší; podrobný návod na tisk brožury A5 je zde.

Druhou možností, jak použít tuto mutaci souboru. Lze tisknout zmenšeně na běžný formát A4. Při tisku v Acrobat Readeru se upraví měřítko stránky např. volbou "přizpůsobit na tisknutelnou plochu" nebo případně "zmenšit na tisknutelnou plochu". A pak se brožura tiskne zmenšeně jako brožura formátu A5. Je však potřeba počítat s tím, že písmo bude drobné a může být obtížně čitelné.
Jednostránková publikace, kterou prostě vytisknete na líc papíru formátu A4.

Většinou případ ozdobných tisků žalmů, modliteb, vyznání víry apod. Obsahuje soubor pro potištění jedné strany jednoho listu formátu A4. Doporučujeme vytisknout na světle žlutý nebo jinak vhodně jemně zabarvený papír či na mramorovaný karton.
Brožura malého formátu - A6 (novější typ PDF)

Potiskuje normální arch A4. Na jedné stránce A4 jsou vždy čtyři malé stránky A6.

Nutný je oboustranný tisk: Liché stránky souboru tisknout na líce archů. Sudé stránky na příslušné ruby archů.

Tiskne se jeden exemplář brožurky A6. Na každé straně archu A4 jsou čtyři různé stránečky A6. Arch A4 se rozřízne na horní a dolní polovinu. Obě poloviny se přeloží na půl. Dolní přeložená polovina se pak vsune do horní přeložené poloviny a výsledkem je jedna osmistránková brožurka A6. Pokud je stránek více, postupuje se obdobně (číslování stránek napoví).

(Technická informace: sazba těchto souborů většinou vzniká v programu Corel Ventura 10 /doporučujeme: pro církevní použití nabízí Corel významnou slevu/. Export sazby přes PS do PDF provádíme v GSview.)
Brožura malého formátu - A6 (starší typ PDF)

Potiskuje normální arch A4. Na jedné stránce A4 jsou vždy čtyři malé stránky A6.

Nutný je oboustranný tisk: Liché stránky souboru tisknout na líce archů. Sudé stránky na příslušné ruby archů.

Tisknout se dva stejné exempláře brožurky najednou. Na spodní i vrchní polovině vytištěné stránky A4 jsou identické stránky. Tj. při pohledu na potištěný arch (orientovaný na výšku) je v horní polovině stejná dvojice stráneček A6 jako v dolní polovině. Takže oboustranně potištěný arch A4 je potřeba rozříznout uprostřed, oddělit horní polovinu od dolní, a obě poloviny samostatně skládat, aby vznikly dva identické exempláře brožury. Každá polovina se přeloží uprostřed. Pak přehnuté poloviny z jednotlivých potištěných listů jen vsunou do sebe a sešijí ve hřbetu. Vnikne brožurka formátu A6.

(Technická informace: sazba těchto souborů většinou vznikala v programu Xerox Ventura Publisher 3 GEM.)
Použití tiskových souborů ve formátu PCL

Tato kapitola je už spíše anachronismem. Kdysi - před všeobecným rozšířením PDF formátu - jsme totiž řešili, jak publikovat hotovou sazbu knihy, aby se na všech počítačích a ve všech jazykových oblastech lidem vytiskla na jejich tiskárnách stejně. Jedinou možností bylo použití tiskových souborů - nejrozšířenější formát byl jazyk PCL. Protože zde ještě něco v těchto souborech je anebo třeba některé naše PCL soubory ještě kdesi kolují mezi lidmi, uvádíme zde i tento historický návod k použití.

Soubory mají příponu *.PCL nebo *.PRN. Tento typ souborů je už postupně odstraňován a zaměňován za formát PDF (pro Acrobat Reader).

Tiskové soubory jsou zde v tiskovém jazyce PCL (obvyklém pro laserové tiskárny) a jsou zde ve dvou mutacích: pro tisk v rozlišení 300 DPI (starší tiskárny) a 600 DPI (současný standard). Jméno tiskového souboru pro 300 DPI končí vždy císlicí 3 (*3.prn); poslední znak jména souboru pro tisk v 600 DPI je číslice 6 (*6.prn).

V případě ozdobných tisků žalmů, modliteb, vyznání víry apod. je vždy jeden soubor (ve dvou mutacích 300 a 600 DPI) obsahující tisk na jednu stranu listu formátu A4. (Doporučujeme vytisknout na světle žlutý papír.)

Případ tisku brožur formátu A5 (formát A5 vznikne přeložení listu A4; na jednom listu A4 jsou tedy dvě malé stránky A5): k disposici jsou zde vždy dva soubory - první potiskne listy A4 dvojicemi malých stránek po jedné straně (na líc) - a druhý soubor natiskne (v tomtéž pořadí!) dvojice malých stránek na druhou stranu listů (potiskne rub). Pak se po obou stranách potištěné listy přeloží zasunou do sebe (případně sešijí) a vznikne tak brožura formátu A5. Soubor obsahující potištění lícové strany listů má jako předposlední znak ve jménu písmeno L (např. pro 600 DPI: *L6.prn); soubor, kterým se potiskne rubová strana listů, má jako předposlední znak písmeno R (např. pro 600 DPI: *R6.prn).

Soubory jsou archivovány neboli komprimovány programem ZIP. Pokud jej nemáte nainstalován, je možno si ho stáhnout zde. Archivní čili komprimované (zabalené) soubory mají příponu ZIP (*.zip čili "jmeno-souboru.zip"). Před posláním do tiskárny je musíte dekomprimovat (rozbalit). Rozbalené soubory mají příponu PRN - jen takové soubory můžete vytisknout. (Některé menší tiskové soubory /pouze varianta pro 600 DPI/ jsou ke stažení i v nekomprimované podobě a můžete je tedy tisknout přímo.)

Jak poslat stažený tiskový soubor z Vašeho počítače do tiskárny.

Poznámka k vytištění stažených tiskových souborů

Řeč jde o pouze tiskových souborech ve formátu PCL (PRN)
(tj. tato kapitola se netýká PDF souborů pro Acrobat Reader - o nich výše).

Tiskové soubory můžete poslat do tiskárny různým způsobem (netýká se PDF souborů, které se tisknou přímo z programu Acrobat Reader). Před jejich použitím si však rozbalit (dekomprimovat) stažené archivní soubory. Kvůli značné velikosti tiskových souborů je umísťujeme na server v komprimované (zapakované) podobě, což se projevuje změněnou příponou u jména souboru na ZIP (podle této přípony poznáte, že soubor je archivní - komprimovaný). Programem winzip (nebo jiným) je musíte před použitím rozbalit (jejich velikost se tím může až ztrojnásobit). Výsledkem je tiskový soubor s příponou PRN (jmeno-souboru.prn) (podle této přípony poznáte, že soubor je tiskový). Tyto tiskové soubory pak teprve můžete vytisknout. Popíšeme dva jednoduché způsoby.

1.) V prostředí DOSu anebo na příkazovém řádku ve Windows (95, 98, NT) (okno MSDOS) vstoupíte do adresáře, kde máte tiskové soubory (už rozbalené, rozzipované), a napíšete příkaz: copy jmeno-souboru.prn lpt1 /b

2.) Pokud by ve výše popsaném postupu byl nějaký problém, pak si do adresáře, kde máte rozzipované tiskové soubory, stáhněte od nás soubor tisk.bat. Pak v tomto adresáři stačí napsat na příkazovou řádku řádku tento povel: tisk jmeno-souboru.prn

Příklad:
soubor jménem symb-6.zip jste stáhli do adresáře jménem DOKUMENTY na disku C, kde jste rozbalili (např. programem Winzip, takže má příponu PRN) a máte tam tedy nyní přítomen soubor symb-6.prn. Do tohoto adresáře jste si před tím stáhli také soubor tisk.bat.
Vstoupili jste do tohoto adresáře. Na příkazovém řádku stojí psáno: C:\DOKUMENTY>
Za to napíšete: tisk symb-6.prn
To by mělo stačit k úspěšnému vytištění.
(Pozn.: předpokládáme, že Vaše tiskárna je připojena k Vašemu počítači přes port LPT1 (paralelní port č. 1), což je nejobvyklejší varianta. Pokud tomu tak není, pak musíte v souboru tisk.bat na poslední řádce změnit "lpt1" na "lpt2" nebo na to jméno portu, k němuž máte tiskárnu připojenu.) U starších laserových tiskárnem s instalovaným jazykem Postscript (např. HP LJ III) je někdy nutno vypnout Postscript.

Tiskové soubory jsou optimalizovány pro tiskárny: HP LJ 4 (600 DPI) a HP LJ III (300 DPI).

Číslování verzí

Zde uveřejněné publikace (zvláště, jedná-li se o bohoslužebné překlady) jsou většinou někde v tiráži či v malé poznámce na konci brožury kromě data uveřejnění aktuálního vydání označeny číslem verze (např.: v. 0,56). Číslování verzí má význam hlavně pro překladatele, aby se ve své práci vyznal i po uplynutí nějakého času. Svůj význam však může mít uvedené číslo i pro uživatale, kteří si mohou jednoduše zkontrolovat, zda používají poslední verzi, v níž je (možná) nejméně chyb. Stačí si porovnat číslo verze, která je zrovna k dispozici na našem webu, s číslem verze, kterou máte doma.

Připomeneme, že součástí filosofie naší překladatelské a vydavatelské práce je dávat překlady co nejdříve k dispozici všem, jakmile se dílko jeví jako jakž takž použitelné. Překlady odpovídají na praktické potřeby církve a jsou k praktickému užití zacíleny. Nečekáme tedy, až se postupně mnohými korekturami a konsultacemi či v průběhu několika let při používání překlad "vypiluje" a doladí do nějaké definitivní podoby. Využíváme možnosti, kterou dnes dává elektronika a internet, kdy je snadné a levné elektronicky publikovat a podobně snadné je pro zájemce stahovat a doma si lacino vytisknout (případně využít levných služeb různých kopírovacích studií, kde vám z PDF souboru nejen brožuru vytisknou, ale rovnou i provedou složku, oříznou a sešijí sponkou). Proto se zde publikovaný překlad v průběhu měsíců a let často i významně upravuje, rozšiřuje, dokončuje nebo doplňuje notovým záznamem apod. Počítáme s tím, že si uživatel jednou za čas zkontroluje, zda není nová verze, a pokud ano, stáhne si ji a vytiskne (ostatně, takto vytisknuté a pouhou sponkou svázané brožurky se stejně po roce užívání rozpadají a je nutno je vytisknout znovu).

Pokud vás zajímá konvence, kterou překladatel používá, tak je vcelku jednoduchá. První číslo (v řádu jednotek) označuje hlavní číslo vydání. Nula, která se na tomto místě vyskytuje nejčastěji, zvěstuje, že stále jde o text ve vývoji a že se tedy jedná a něco jako "zkušební verzi" (po pravdě řečeno: někdy se dosti těžko odhaduje, zda je stav práce na překladu již v konečném stádiu, či zda bude ještě později docházet k významným zásahům do textu či dokonce k jeho přepracování; proto většinou s přechodem z nuly na jedničku nepospícháme, a tak se stává, že častokrát i překlad, který je již ukončen, má stále na začátku čísla verze nulu. Neberte tedy nulu na začátku tak smrtelně vážně.) Jak bylo již právě naznačeno, jednička na začátku čísla verze znamená cosi jako hotové první vydání, dvojka naznačuje, že se po čase zjistilo, že první vydání nebylo zas až tak zdařilé, jak jsme si mysleli, a bylo přepracováno do druhého vydání atd.

Číslicemi v řádu desetin se označuje něco jako "podvydání" s provedenými dílčími úpravami, které nejsou tolik významné, aby je bylo lze označit za takový stupeň přepracování textu, který by si zasloužil označit za úplně nové vydání. Přesto naléhavě doporučujeme stáhnout si a používat nejnovější vydání - byť je rozdíl oproti předchozímu vydání jen v řádu desetin.

Čísla v řádu setin označují opravdu drobné změny (někde doplněná nějaká čárka v interpunkci, opraven jednotlivý překlep apod.) Tyto změny si eviduje překladatel skutečně jen pro svoji potřebu. Nemá smysl si stahovat novou verzi, odlišuje-li se od té, co máte doma, jen nějakými setinami v čísle verze.

Podotýkám, že změny na úrovni desetin mají ještě větší význam, jedná-li se o zkušební verzi (čili nulové vydání); tam mohou i desetiny označovat třeba provedení zásadních změn.

Zpět na stránku pravoslavného downloadu